1. Home
 2. /
 3. Практики
 4. /
 5. Корпоративне право / M&A

Корпоративне право є одним з ключових напрямів нашої спеціалізації. Ми консультуємо як національні, так і міжнародні підприємства різних секторів бізнесу стосовно вибору організаційно-правових форм. Наша практика охоплює реєстрацію товариств в Україні, структуризацію угод M&A, складні реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення), а також інші сфери корпоративного права.

У випадку, коли наш клієнт здійснює придбання підприємства, юристи DLF attorneys-at-law проводять для нього детальний юридичний аудит (Due Diligence). На підставі такого аудиту клієнт може системно оцінити всі ризики та перспективи придбання цільового підприємства. Наша робота не обмежується виключно складанням звіту на підставі проведеного юридичного аудиту. За бажанням клієнта ми супроводжуємо всю транзакцію від самого її початку.

Юристи нашої компанії мають високу кваліфікацію та беруть активну учать у розробці основоположних концепцій. Своїм досвідом вони діляться в чисельних фахових публікаціях, які, переважно, друкуються німецькою чи англійською мовами. З детальним аналізом проблематики діяльності товариств з обмеженою відповідальністю в Україні німецькою мовою можна ознайомитись в довіднику «Правове регулювання товариств з обмеженою відповідальністю» (Handbuch des internationalen GmbH-Rechts, 3. Auflage).

Основними напрямками нашої діяльності є:

 • розроблення оптимальної організаційної структури для нових бізнесів;
 • створення представництв іноземних юридичних осіб та відкриття їхніх дочірніх компаній в Україні;
 • реєстрація іноземних інвестицій в Україну;
 • юридичний супровід емісії акцій;
 • підготовка статутів компаній;
 • консультування з питань захисту прав акціонерів та учасників товариства;
 • підготовка положень про дирекцію, правління, наглядову раду;
 • проведення загальних зборів;
 • юридичний супровід збільшення чи зменшення статутного капіталу компанії;
 • консультування та юридичний супровід із питань придбання чи відчуження активів чи акцій / часток компанії;
 • отримання дозволів Антимонопольного комітету України на економічну концентрацію;
 • комплексна підтримка у здійсненні реструктуризації бізнесу (злиття, приєднання, поділ, перетворення);
 • проведення юридичного аудиту (Due Diligence) цільової компанії;
 • підготовка договорів купівлі-продажу компанії та інших пов’язаних із транзакцією документів;
 • ліквідація / припинення діяльності товариства;
 • представництво клієнтів під час врегулювання спорів у судовому порядку;
 • надання консультацій щодо заснування та діяльності компаній в іноземних юрисдикціях, зокрема в Швейцарії, Австрії, Люксембурзі.
Назад