1. Головна
 2. /
 3. Практики
 4. /
 5. Право інтелектуальної власності

Експерти нашої компанії консультують клієнтів при укладенні угод, договорів та пов’язаних із ними питань у сфері права інтелектуальної власності, медійного та рекламного права. Вони мають широкий досвід захисту та реалізації прав на промислову власність в Україні.

Ми грамотно допомагаємо нашим клієнтам реалізувати свої вимоги до третіх осіб щодо припинення вчинення неправомірних дій та відшкодування завданих збитків, при захисті авторських прав у судовому чи позасудовому порядку. Завдяки нашій юридичній підтримці під час розроблення й узгодження умов договорів купівлі-продажу торгових марок та ліцензійних договорів, права на знаки для товарів і послуг наших клієнтів стають їхніми цінними активами. Крім того, значну увагу ми приділяємо використанню об’єктів права інтелектуальної власності в господарській діяльності. Так, зокрема, пропонуємо ознайомитися з нашою брошурою, яка містить детальний аналіз правового регулювання використання зображення в комерційних цілях в Україні.

Ще одним напрямом нашої спеціалізації є консультування підприємств при розробці рекламних промо-акцій, включаючи рекламу в мережі Інтернет та дотримання правил розміщення рекламної продукції (напр., реклама продуктів харчування, алкогольних та тютюнових виробів, ліків). При цьому ми також допомагаємо своєчасно виявити можливі правові ризики при практичній реалізації креативних ідей.

З нашою допомогою в галузі захисту від неправомірних дій третіх осіб, які здійснюють розміщення реклами, що має ознаки недобросовісної, клієнти почувають себе захищеними.

Практика права інтелектуальної власності нашої компанії охоплює:

 • проведення юридичного аудиту прав інтелектуальної власності при злитті та поглинанні;
 • розроблення й укладення ліцензійних договорів;
 • консультування щодо придбання та захисту прав інтелектуальної власності;
 • консультування при відчуженні та передачі прав на торгову марку;
 • консультування стосовно реалізації особистих немайнових прав;
 • реєстрація знаків для товарів і послуг у митному реєстрі об’єктів інтелектуальної власності України;
 • представництво в спорах щодо порушення прав інтелектуальної власності;
 • консультування щодо оподаткування правочинів з об’єктами інтелектуальної власності;
 • перевірка рекламних кампаній на предмет відповідності законодавству України про рекламу;
 • представництво при вирішенні судових і позасудових спорів щодо порушення конкурентного законодавства третіми особами.
Назад