1. Головна
  2. /
  3. Insights
  4. /
  5. Податкова система України: податок на прибуток і спрощена система оподаткування

Січень 27, 2020

Податкова система України: податок на прибуток і спрощена система оподаткування

Одним з найважливіших аспектів, на які орієнтуються іноземні інвестори, розглядаючи Україну як місце ведення бізнесу, попри умови його ведення та економічну ситуацію в країні, є оподаткування. Саме обсяг податкових платежів, а також складність їх адміністрування може суттєво погіршити інвестиційну привабливість країни. Основними податками, на які орієнтуються потенційні інвестори, є податок на прибуток, податок на додану вартість, соціальний внесок, а також на податок на майно.

Спрощена система оподаткування

Варто зазначити, що в Україні окрім загальної системи оподаткування, яка передбачає сплату всіх визначених законодавством податків та зборів, існує також спрощена система оподаткування, яка покликана сприяти розвитку малого та середнього бізнесу, адже вона суттєво спрощує процедуру сплати податків та декларування прибутків.

Фізична чи юридична особа, в тому числі нерезидент, можуть самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо вони відповідають встановленим законодавством критеріям. Так найбільш поширена серед юридичних осіб третя група спрощеної системи оподаткування допускає її використання за умови, якщо оборот такого підприємства не перевищує 5 мільйонів гривень в рік. Якщо ця основна вимога виконується, то підприємство має право використовувати фіксовану ставку єдиного податку у розмірі 5% від обороту у випадку, якщо підприємство не є платником податку на додану вартість або ставку у розмірі 3% від обороту у випадку, якщо підприємство є платником податку на додану вартість. Сплата лише одного податку суттєво полегшує декларування та адміністрування доходів, що часто приваблює бізнес на перших етапах роботи бізнесу.

Цікавою для іноземних інвесторів є також IV група спрощеної системи оподаткування, яка встановлює особливі умови оподаткування для виробників сільськогосподарської продукції. Ставка податку залежить від категорії землі, розміщення та площі. Юридичні особи мають право обирати IV групу єдиного податку, за умови, що на сільськогосподарську продукцію припадає на менше 75% від загального обсягу поставлених товарів за попередній рік. Сюди належать:

  • всі юридичні особи окремо, що перебувають у процесі злиття або приєднання. У такому випадку платником єдиного податку можна стати з року створення, за умови, що частка сільськогосподарської продукції, виробленої за попередній податковий рік усіма учасниками, дорівнює або перевищує 75%;
  • кожна окрема юридична особа, утворена шляхом розділення або виділення. За таких умов стати платником єдиного податку можна з наступного року, якщо частка виробленої сільськогосподарської продукції за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75%;
  • юридична компанія створена шляхом трансформації. У цьому випадку платником єдиного податку можна стати з року трансформації, якщо частка сільськогосподарської продукції, виробленої за попередній рік, дорівнює або перевищує 75%.

Новостворені виробники сільськогосподарської продукції (юридичні особи) можуть бути платниками єдиного податку з наступного року, якщо частка виробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік дорівнює або перевищує 75%, тоді як фізичні особи, що є новоствореними сільськогосподарськими товаровиробниками, – з року державної реєстрації.

Таким чином платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів як податок на прибуток підприємств, податку на додану вартість, податку на майно і частково рентної плати. Розглянемо умови сплати цих податків більш детально.

Податок на прибуток

На сьогодні для всіх платників податку на прибуток встановлено фіксовану ставку в розмірі 18%. Для окремих видів діяльності застосовується спеціальна ставка. Податок на прибуток сплачують компанії-резиденти, які отримують дохід на території України та за кордоном. Податок на прибуток сплачують також компанії-нерезиденти, що мають дохід з українських джерел. Об’єктом оподаткування є як прибуток із джерелом походження в Україні, так і прибуток, отриманий із закордонних джерел. Сума податку визначається методом коригування фінансового результату (прибутків або збитків) до оподаткування шляхом підрахунку, відповідно до українського стандарту бухгалтерського обліку або МСФЗ (Міжнародних стандартів фінансової звітності). Порівняльну таблицю ставки податку на прибуток дивіться нижче.

Таблиця Податок на прибуток по країнах - ДЛФ Юристи - Інфографіка

Всі новини