1. Home
 2. /
 3. Новини
 4. /
 5. Прийнято Закон про підтримку великих інвесторів в Україні
1 Січня, 2021

Прийнято Закон про підтримку великих інвесторів в Україні

1. Новий Закон
2. Критерії інвестиційного проєкту
3. Форми підтримки інвестора
4. Спеціальний інвестиційний договір
Укладення спеціального інвестиційного договору
Відповідальність за спеціальним інвестиційним договором
5. Кому не надаватимуть підтримку?

 

17 грудня 2020 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями». Цей Закон, окрім напрямів державної підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями та створення нових робочих місць, визначає також стимулювання економічного розвитку регіонів і зростання конкурентоспроможності економіки України.

Виокремлено новий вид інвестора – інвестора зі значними інвестиціями та інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями. Крім того, передбачено низку пільг для таких інвесторів, визначено форми (інструменти) надання державної підтримки інвестиційним проєктам зі значними інвестиціями.

Закон про великих інвесторів - DLF attorneys-at-law

(Клацніть на фото для перегляду)

Закон передбачає створення спеціальної урядової установи, що займатиметься супроводом цих інвестиційних проєктів, допомогою інвесторам від початку проєкту та протягом усього часу їхньої тривалості.

Критерії інвестиційного проєкту

Відповідно до Закону інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями повинен відповідати всім таким вимогам:

1. проєкт реалізується на території України у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва й обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв), добування з метою подальшої переробки або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, логістики, освіти, науки та науково-технічної діяльності, охорони здоров’я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційної сфери;

2. проєкт має забезпечити створення не менше 80 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої щонайменше на 15% перевищує розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері у регіоні (в якому реалізується проєкт) за попередній календарний рік;

3. розмір інвестицій в об’єкти інвестування протягом строку реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями перевищує суму, еквівалентну 20 мільйонам євро;

4. проєкт має передбачати будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об’єктів інвестування, придбання необхідного устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, а також може передбачати будівництво об’єктів суміжної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проєкту, коштом інвестора;

5. строк реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями не повинен перевищувати 5 років.

Форми підтримки інвестора

Закон передбачає, що державна підтримка інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями може надаватись інвестору в таких формах:

 • звільнення від податку на прибуток на 5 років, від сплати податку на додану вартість і мита при ввезенні нового обладнання;
 • забезпечення переважного права землекористування земельною ділянкою державної або комунальної власності для реалізації інвестиційного проєкту. Мова йде про надання земельної ділянки державної або комунальної власності в користування (оренду) зі справлянням плати за землю на умовах, передбачених спеціальним інвестиційним договором. При цьому інвестору може надаватися переважне право придбання такої земельної ділянки у власність після спливу строку спеціального інвестиційного договору;
 • забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів й інших законних джерел будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проєкту (державна підтримка у цій формі надаватиметься починаючи з 1 січня 2022 року).

Загальний обсяг державної підтримки встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі та не повинен перевищувати 30% планового обсягу значних інвестицій за інвестиційним проєктом зі значними інвестиціями.

Спеціальний інвестиційний договір

Спеціальний інвестиційний договір укладається на строк, погоджений сторонами, але не більше ніж на 15 років. У договорі визначається строк реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями, який не може перевищувати 5 років з дати укладення договору.

Інформація про загальний обсяг державної підтримки й обсяг фактично наданої державної підтримки за спеціальним інвестиційним договором є публічною, вноситься до реєстру інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями та розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства економіки України.

Укладення спеціального інвестиційного договору

Заявник, який має намір реалізувати інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями та отримати державну підтримку, готує та подає до Міністерства економіки України:

 • заявку;
 • документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам щодо фінансової спроможності, визначеним Кабінетом Міністрів України, а також його неналежність до осіб, які не можуть бути заявниками;
 • техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями (із обов’язковим зазначенням соціального ефекту від його реалізації), вимоги до якого встановлює Кабінет Міністрів України;
 • проєкт спеціального інвестиційного договору.

Оцінку інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями здійснює Мінекономіки протягом 60 календарних днів із дня отримання документів від Заявника. До проведення оцінки інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями обов’язково залучаються Антимонопольний комітет України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Державна екологічна інспекція України й орган місцевого самоврядування (якщо такий орган надає державну підтримку для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями), можуть бути задіяні також інші державні органи відповідно до компетенції.

За результатами оцінки інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями Мінекономіки готує один із таких висновків:

1. висновок про доцільність реалізації інвестиційного проєкту й укладення спеціального інвестиційного договору. У такому разі протягом 30 робочих днів проєкт договору разом із проєктом рішення про його укладення надсилається до Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування, який має стати стороною договору. Кабінет Міністрів України протягом 30 календарних днів з дня отримання проєкту договору та рішення відповідного органу місцевого самоврядування приймає рішення про укладення договору.

2. висновок про недоцільність реалізації інвестиційного проєкту та відмову в укладенні спеціального інвестиційного договору. Такий висновок може бути оскаржений у судовому порядку.

Відповідальність за спеціальним інвестиційним договором

 • заявник несе солідарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору з боку інвестора;
 • упущена вигода сторони договору у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань іншою стороною не підлягає відшкодуванню;
 • у разі встановлення рішенням суду або арбітражу факту недодержання гарантій стабільності умов провадження господарської діяльності для інвестора під час реалізації інвестиційного проєкту, інвестор має право на компенсацію понесених збитків, якщо інше не передбачено умовами спеціального інвестиційного договору;
 • у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань з боку заявника і/або інвестора, Кабінет Міністрів України має право достроково розірвати договір в односторонньому порядку. У такому разі інвестор зобов’язаний сплатити повну суму вивільнених від оподаткування коштів і компенсувати державі обсяг іншої наданої йому державної підтримки;
 • у разі розірвання договору через невиконання з боку інвестора зобов’язань щодо обсягу інвестицій і/або недотримання строків реалізації інвестиційного проєкту, встановлених договором, інвестор зобов’язаний сплатити штраф у розмірі всієї суми наданої державної підтримки. Крім того, інвестор зобов’язаний сплатити податки та збори, від сплати яких він був звільнений. Ці положення не застосовуються у випадку, якщо таке невиконання зумовлене порушенням зобов’язань держави щодо надання державної підтримки за договором або форс-мажорними обставинами.

Кому не надаватимуть підтримку?

Державна підтримка не надаватиметься для реалізації інвестиційних проєктів у сферах відновлюваних джерел енергії, рослинництва й у фінансовій сфері.

Не зможуть бути заявниками для отримання державної фінансової підтримки зокрема:

 • неприбуткові підприємства,
 • юридичні особи, інформацію про кінцевих бенефіціарних власників яких не розкрито,
 • підприємства, зареєстровані в офшорних зонах, або підприємства, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать юридичним особам, зареєстрованим в офшорних зонах,
 • юридичні особи, зареєстровані в Російській Федерації та юридичні особи, бенефіціарні власники акцій (часток) яких є резидентами Російської Федерації тощо.
Всі новини