1. Home
 2. /
 3. Новини
 4. /
 5. Оцінка проєкту зі значними інвестиціями в Україні
27 Вересня, 2021

Оцінка проєкту зі значними інвестиціями в Україні

1. Порядок та методологія проведення оцінки
2. Перший етап оцінки
3. Другий етап оцінки

 

1. Порядок та методологія проведення оцінки

Оцінка інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями проводиться Мінекономіки України двома етапами протягом 60 календарних днів з дня отримання документів:

 • заявки, підготовленої за встановленою формою;
 • проєкту спеціального інвестиційного договору;
 • техніко-економічного обґрунтування проєкту;
 • документів, що підтверджують відповідність заявника вимогам щодо фінансової спроможності;
 • документів, що підтверджують відсутність обмежень, визначених Законом.

2. Перший етап оцінки

Мінекономіки протягом 10 робочих днів з дня надходження документів проводить перевірку відповідності заявника, проєкту та поданих документів вимогам законодавства України. У разі виявлення невідповідності вимогам, проведення оцінки припиняється, про що Мінекономіки інформує заявника.

3. Другий етап оцінки

У разі коли за результатами перевірки не виявлено невідповідність заявника, проєкту та поданих документів встановленим законодавством вимогам, Мінекономіки України надсилає документи в електронній формі для проведення аналізу інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями та проєкту спеціального інвестиційного договору та для подання відповідних пропозицій:

 • Мінфіну;
 • Міндовкіллю;
 • Мін’юсту;
 • Антимонопольному комітетові;
 • центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері, в якій передбачається реалізувати проєкт;
 • органу місцевого самоврядування (у разі надання державної підтримки таким органом).

Вказані органи протягом 20 календарних днів з дати надходження документів розглядають їх і надсилають Мінекономіки результати проведеного аналізу та відповідні пропозиції або зазначають про їх відсутність.

У разі неотримання Мінекономіки України інформації про результати аналізу та пропозицій або інформації про їх відсутність протягом вказаного строку документи вважаються розглянутими та проаналізованими відповідними органами без зауважень і пропозицій.

Вас може також зацікавити: Вимоги до заявника для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями

Мінекономіки з урахуванням наявних пропозицій узагальнює результати аналізу інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями та проєкту спеціального інвестиційного договору.

За результатами другого етапу оцінки Мінекономіки готує висновок про доцільність чи недоцільність реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору.

У разі підготовки висновку про доцільність реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями, техніко-економічним обґрунтуванням якого визначено необхідність проведення оцінки впливу на довкілля та/або розроблення документів державного планування та здійснення їх стратегічної екологічної оцінки, у висновку зазначається, що така реалізація буде можливою за умови отримання позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля та здійснення стратегічної екологічної оцінки.

Підставами для надання висновку про недоцільність реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями та відмову в укладенні спеціального інвестиційного договору є:

 • подання заявником недостовірної інформації у складі заявки;
 • невідповідність заявника та/або проєкту вимогам, передбаченим Законом України «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями»;
 • обсяг державної підтримки, що пропонується в проєкті, перевищує максимально допустимий обсяг державної підтримки;
 • виявлення під час проведення оцінки економічних, фінансових, соціальних та/або екологічних ризиків та/або негативних наслідків, до яких може призвести його реалізація (зокрема, негативного показника ENPV – економічної чистої приведеної вартості).

У разі необхідності доопрацювання проєкту спеціального інвестиційного договору Мінекономіки України разом з висновком про доцільність реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору надсилає заявнику зауваження до проєкту договору з пропозицією щодо його доопрацювання.

Висновок надсилається заявнику та уповноваженій установі протягом 5 робочих днів з дня його підписання.

 

Всі новини