1. Home
 2. /
 3. Insights
 4. /
 5. Благодійна організація та громадське об’єднання в Україні
17 Липня, 2023

Благодійна організація та громадське об’єднання в Україні

Вступ
1. Види, мета діяльності ГО та БО
2. Основні відмінності БФ від ГО
3. Державна реєстрація БО та ГО
4. Працевлаштування іноземців у БО та ГО
5. Посвідки на тимчасове проживання

 

Найпоширенішими формами організацій, які провадять благодійну та громадську діяльність в Україні, є громадське об’єднання (ГО) та благодійна організація (БО). Кожна із цих організаційно-правових форм має свої особливості, переваги та недоліки.

1. Види, мета діяльності ГО та БО

Громадські об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних або юридичних осіб приватного права. Основними завданнями ГО є представництво та захист спільних інтересів своїх учасників. Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Громадські організації в Україні мають право розпоряджатися коштами та іншим майном, яке передається або жертвується його учасниками, державою, фізичними чи юридичними особами, а також яке набувається організацією в результаті її підприємницької діяльності, зокрема, з подальшим його використанням в благодійних цілях.

Благодійна організація в Україні може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд з урахуванням особливостей, визначених законами України. Благодійним товариством визнається благодійна організація, яка створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту. Благодійний фонд (БФ) в Україні може бути створено одним чи кількома засновниками.

На відміну від громадської організації першочерговою метою створення благодійної організації (благодійного фонду) є надання допомоги отримувачам такої допомоги у різних сферах життєдіяльності (освіта, охорона здоров’я, охорона довкілля та захист тварин, соціальний захист та матеріальне забезпечення), а також підтримка та розвиток таких напрямків діяльності.

2. Основні відмінності БФ від ГО

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
БФ здійснює благодійницьку діяльність (акумулює благодійні пожертви та адресно їх розподіляє у вигляді допомоги). ГО захищає права і свободи, задовольняє суспільні, зокрема економічні, соціальні, культурні, екологічні, та інші інтереси.
Для реєстрації БФ достатньо однієї особи. Для реєстрації ГО потрібно щонайменше дві особи.
Засновниками БО можуть бути фізичні та юридичні особи приватного права. Засновниками ГО можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах і які досягли 18 років.
Розмір адміністративних витрат БО не може перевищувати 20% доходу цієї організації у поточному році. Всі кошти або майно, які отримує ГО, мають використовуватись виключно на цілі, визначені в статуті цієї організації (і засоби їх досягнення).
Метою БО не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій. Доходи або майно (активи) ГО не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) або посадових осіб ГО (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
БФ створюється у формі юридичної особи. ГО може бути створена без статусу юридичної особи або з таким.
БФ може фінансувати тільки ті проєкти, послуги та роботи, які мають адресне призначення. ГО може фінансувати будь-які проекти (будівництво, закупівля товарів), замовляти послуги та роботи, якщо ці проекти знаходяться у сфері діяльності ГО.

3. Державна реєстрація БО та ГО

Для початку необхідно обрати відповідний вид благодійної організації або громадського об’єднання, визначити мету, сферу та напрямки діяльності організації, визначити способи фінансування та підготувати необхідні документи.

Для державної реєстрації ГО зі статусом юридичної особи необхідно подати, серед іншого, такі документи:

 • статут ГО;
 • протокол установчих зборів засновників ГО;
 • реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників ГО;
 • відомості про керівні органи ГО;
 • структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства України;
 • нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи.

Для реєстрації ГО без статусу юридичної особи необхідно подати, в т.ч., наступні документи:

 • протокол установчих зборів засновників ГО;
 • реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників ГО;
 • відомості про засновників ГО.

Перелік необхідних для відкриття БО документів буде відрізнятися у залежності від того, який саме вид БО буде створено. Так, установчим документом благодійного товариства та благодійного фонду є статут, а якщо мова йде про благодійну установу – то її установчим документом виступатиме установчий акт.

Для відкриття благодійної організації у формі благодійного фонду необхідні наступні документи:

4. Працевлаштування іноземних громадян в БО та ГО

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» іноземних громадян, які прибули в Україну для працевлаштування, роботодавці приймають на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Отримати такий дозвіл на території України можна в регіональному центрі зайнятості за місцезнаходженням БО чи ГО подавши такі документи:

 • заяву;
 • копії сторінок паспортного документа іноземця з особистими даними разом із перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку;
 • кольорову фотокартку іноземця розміром 3,5×4,5 см;
 • копію проєкту трудового договору (контракту) з іноземцем.

У разі відсутності підстав для відмови у видачі дозволу на працевлаштування в Україні регіональний центр зайнятості приймає рішення про видачу такого дозволу і протягом двох робочих днів з дня його прийняття оприлюднює відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті та повідомляє роботодавця.

5. Отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні

Строк перебування іноземців, які є громадянами держав з візовим порядком в’їзду в Україну, а також осіб без громадянства обмежено строком дії візи. Тобто, іноземець чи особа без громадянства може тимчасово перебувати на території України протягом наданого візою дозволеного строку перебування, але не більше ніж до останнього дня строку дії візи.

Громадяни держав з безвізовим порядком в’їзду можуть тимчасово перебувати на території України не більше ніж 90 днів протягом 180 днів, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України.

Водночас, такий строк перебування на території України може бути недостатнім для іноземцямів. Тому надійним і зручним рішенням є отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Посвідка на тимчасове проживання надає можливість вільно перебувати на території України, а також право вільного в’їзду/виїзду, оминаючи візові формальності та можливі перепони на кордонах, пов’язані з воєнним станом в Україні.

Окрім того, наявність посвідки гарантує можливість офіційної реєстрації місця проживання в Україні, що надає додаткові гарантії та переваги протягом перебування волонтера чи іноземного найманого працівника в Україні.

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець має звернутися до територіального органу Державної міграційної служби України та подати наступні документи:

 • паспорт і копію паспорта іноземця з візою типу D (довгострокова);
 • переклад українською мовою сторінки паспорта іноземця з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
 • дійсний поліс медичного страхування на весь строк дії посвідки;
 • документ, що підтверджує сплату адміністративного збору у розмірі 1 258 грн.;
 • дозвіл на працевлаштування в Україні та його копію.

У разі відсутності підстав для відмови у видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні вона видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів від іноземця.

Всі новини