1. Home
 2. /
 3. Новини
 4. /
 5. Нові правила подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників в Україні
27 Квітня, 2023

Нові правила подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників в Україні

Вступ
1. Альтернатива нотаріально засвідченій копії паспорта
2. Скасування обов’язку щорічного підтвердження інформації про КБВ
3. Розширення переліку юридичних осіб, звільнених від подання інформації
4. Обов’язки та відповідальність учасників (засновників) юридичної особи
5. Коли не вимагається подання відомостей про КБВ
6. Відповідальність юридичних осіб

 

29 грудня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» (надалі – Закон). Закон змінює правила розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів та встановлює відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірних даних про бенефіціарних власників юридичної особи або їх відсутність.

1. Альтернатива нотаріально засвідченій копії паспорта

В Україні запроваджено альтернативу подачі нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ). Тепер заявник може на свій вибір подати державному реєстратору копію документа (паспорта), що посвідчує особу кінцевого бенефіціара у вигляді:

 • нотаріально засвідченої копії або
 • копії, засвідченої електронним цифровим підписом.

Важливим є те, що засвідчення копії паспорта має здійснюватися не раніше, ніж за 90 днів до дня його подання для проведення державної реєстрації.

2. Скасування обов’язку щорічного підтвердження інформації про КБВ

Закон скасовує вимогу щодо щорічного подання державному реєстратору відомостей про КБВ і структуру власності. Однак, як і раніше, юридичні особи повинні підтримувати відомості про кінцевого бенефіціара та структуру власності в актуальному стані.

У разі зміни кінцевого бенефіціарного власника юридичні особи зобов’язані подати державному реєстратору документи, що підтверджують такі зміни, протягом 30 робочих днів із дня їх виникнення.

3. Розширення переліку юридичних осіб, звільнених від подання інформації

Закон розширює перелік юридичних осіб, на яких не поширюються обов’язок подавати та підтверджувати інформацію про КБВ. Зокрема, від обов’язку підтверджувати відомості про наявність або відсутність бенефіціара в Україні наразі звільняются:

 • політичні партії;
 • професійні спілки;
 • адвокатські об’єднання, адвокатські бюро;
 • організації, що здійснюють професійне самоврядування у сфері нотаріату;
 • державні органи, органи місцевого самоврядування;
 • торгово-промислові палати;
 • публічні компанії (юридичні особи, створені у формі публічного акціонерного товариства, акції яких допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі (регульованому ринку) з переліку іноземних фондових бірж (регульованих ринків), який формується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, на які розповсюджуються вимоги щодо розкриття інформації про КБВ, рівнозначні тим, що були прийняті в Європейському Союзі);
 • житлово-будівельні, дачні, садівничі та гаражні кооперативи;
 • об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників житлових будинків;
 • сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • відокремлені структурні підрозділи зі статусом юридичної особи (крім відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації) тощо.

4. Обов’язки та відповідальність учасників (засновників) юридичної особи

Тепер юридичні і фізичні особи, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб в Україні або здійснюють вирішальний вплив на їхню діяльність, зобов’язані:

 • на запит юридичної особи надавати інформацію, необхідну для актуалізації даних про кінцевих бенефіціарів і структуру власності, а також
 • самостійно повідомляти юридичних осіб про зміну кінцевого бенефіціарного власника або структури власності протягом 5 робочих днів із дати виникнення такої зміни.

Якщо юридична чи фізична особа-резиденти, що є учасником юридичних осіб, або здійснює вирішальний вплив на їхню діяльність, не надасть дані, необхідні для внесення чи актуалізації інформації про КБВ та структуру власності, на запит відповідальних осіб юридичної особи, то це потягне за собою накладення штрафу в розмірі від 17 до 340 тисяч гривень.

Крім того, Закон встановлює вимогу щодо обов’язкового подання інформації про всі наявні громадянства (підданства) кінцевого бенефіціарного власника.

5. Коли не вимагається подання відомостей про КБВ

Запроваджено перелік реєстраційних дій, при проведенні яких більше не вимагається подання відомостей про КБВ, зокрема, при державній реєстрації:

 • змін до відомостей про юридичну особу, крім випадку реєстрації змін до відомостей про кінцевих бенефіціарів і змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміру часток у статутному капіталі чи складу учасників;
 • переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту та навпаки – на діяльність на підставі власного установчого документа;
 • припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;
 • створення відокремленого підрозділу;
 • змін до відомостей про відокремлений підрозділ;
 • припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.

6. Відповідальність юридичних осіб

В Україні збільшується відповідальність за порушення обов’язку та порядку розкриття інформації про КБВ. Закон встановлює штраф у розмірі від 17 до 340 тисяч гривень на юридичну особу, зокрема, за:

 • внесення до документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей про кінцевих бенефіціарів або про їх відсутність;
 • неподання або несвоєчасне подання інформації про кінцевих бенефіціарів або про їх відсутність.

Водночас, штрафи не застосовуються під час дії воєнного стану та протягом 3-х місяців після його завершення.

Всі новини