1. Home
 2. /
 3. Новини
 4. /
 5. В Україні прийняли закон про криптовалюту
20 Лютого, 2022

В Україні прийняли закон про криптовалюту

Вступ
1. Які відносини регулюватиме Закон
2. Віртуальний актив в Україні
3. Момент створення та початок обороту віртуального активу
4. Право власності на віртуальній актив в Україні
5. Послуги, пов’язані з оборотом віртуальних активів
6. Постачальники послуг
7. Дозвіл на надання послуг
8. Наслідки порушення правил надання послуг

 

08 вересня 2021 року український парламент прийняв Закон України «Про віртуальні активи» (надалі – Закон). Президент України повернув Закон до Парламенту без підпису, подавши низку пропозицій.

17 лютого 2022 року парламент України повторно прийняв Закон, врахувавши в ньому пропозиції Президента України.

Закон вступить в силу після внесення відповідних змін до Податкового кодексу України.

1. Які відносини регулюватиме Закон

Закон буде застосовуватися до відносин, які виникають:

1) у разі постачання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, якщо суб’єкти таких правовідносин мають зареєстроване місцезнаходження або постійне представництво на території України;

2) у зв’язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо сторони визначили право України як таке, що підлягає застосуванню до правочину в цілому або до окремої його частини;

3) у зв’язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо обидві сторони правочину є резидентами України;

4) у зв’язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо особа, яка здійснює операції з віртуальними активами у своїх інтересах (набувач віртуального активу), є резидентом України.

Іноземному інвестору потрібно буде враховувати положення Закону у випадку, якщо в транзакціях (послугах) присутня українська складова (резидент України, зареєстрована на території України особа, або особа, що має постійне представництво на території України), визначена цим Законом, або сторони таких транзакцій (послуг) підпорядковують свої відносини праву України.

Важливо! Закон не буде застосовуватися до:

a) правовідносин, пов’язаних із випуском, обігом, зберіганням і погашенням електронних грошей;

b) правовідносин, пов’язаних із експлуатацією програмних або програмно-апаратних комплексів обміну електронними даними, у яких забезпечується здійснення зазначених правовідносин щодо фінансових інструментів;

c) правовідносин, що виникають під час провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

2. Віртуальний актив в Україні

У відповідності до Закону віртуальним активом буде визнаватися нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Таке формулювання надає змогу віднести до віртуальних активів не тільки криптовалюту, але і токени, і навіть ігрові скіни.

Закон однозначно встановлює, що віртуальні активи не будуть засобом платежу на території України. Їх не можна буде обмінювати на товари або послуги.

Віртуальні активи можуть бути забезпеченими і незабезпеченими. Незабезпечені віртуальні активи не посвідчують майнові права. Забезпечені віртуальні активи посвідчують майнові права, зокрема права вимоги на інші об’єкти цивільних прав. Власник забезпеченого віртуального активу набуває право вимоги на об’єкт, яким забезпечено віртуальний актив.

Наразі Закон не містить чіткого визначення, якими об’єктами цивільних прав може бути забезпечений актив. Разом з тим, Закон окремо встановлює, що віртуальні активи можуть бути забезпечені валютними цінностями або цінними паперами. В цьому випадку віртуальні активи є фінансовими та регулюються окремо.

3. Момент створення та початок обороту віртуального активу

Моментом створення віртуального активу є момент, з якого перший власник отримує можливість володіти, користуватися та розпоряджатися віртуальним активом у системі забезпечення обороту відповідного віртуального активу. Момент створення віртуального активу може по-іншому визначатися технічними особливостями системи забезпечення обороту віртуальних активів.

Оборот віртуального активу починається з моменту його створення.

4. Право власності на віртуальній актив в Україні

Стати власником віртуального активу в Україні можна:

 • створивши віртуальний актив;
 • одержавши віртуальний актив на підставі угоди (іншого правочину);
 • одержавши віртуальний актив на підставі закону або за рішенням суду.

Право власності на віртуальний актив засвідчується володінням ключа такого віртуального активу.

Не є власником віртуального активу особа, яка хоч і володіє таким ключем, але:

 • ключ віртуального активу або віртуальний актив знаходиться в неї на зберіганні за договором з власником цього віртуального активу;
 • віртуальний актив передано їй на зберігання відповідно до закону або рішення суду, що набрало законної сили;
 • вона неправомірно заволоділа таким ключем.

5. Послуги, пов’язані з оборотом віртуальних активів

Пов’язаними з оборотом віртуальних активів будуть вважатися послуги:

 • зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів (забезпечення збереження віртуальних активів чи ключів віртуальних активів із можливістю самостійно здійснювати переміщення таких віртуальних активів в інтересах та за дорученням третіх осіб. Надавач послуг зі зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів здійснює переміщення таких віртуальних активів виключно за умови, що таке переміщення здійснюється відповідно до вказівок власника віртуального активу та прямо передбачено відповідним договором із власником віртуального активу щодо його зберігання або адміністрування);
 • обмін віртуальних активів (діяльність, пов’язана з обміном віртуальних активів на інші віртуальні активи та валютні цінності, що здійснюється для третіх осіб та/або за дорученням та в інтересах третіх осіб);
 • переказ віртуальних активів (переміщення віртуальних активів в інтересах третіх осіб із гаманця віртуальних активів третіх осіб на гаманці віртуальних активів інших осіб);
 • надання посередницьких послуг, пов’язаних із віртуальними активами (вчинення правочинів щодо віртуальних активів (у тому числі щодо здійснення публічної пропозиції віртуальних активів) в інтересах третіх осіб).

6. Постачальники послуг

Постачальником послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, може бути юридична особа:

1) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію;

2) яка має сформований статутний капітал у розмірі, встановленому Законом, та може підтвердити законність отримання коштів, що були направлені на формування статутного капіталу юридичної особи;

3) яка відповідає іншим вимогам Закону.

Постачальником послуг, пов’язаних з оборотом забезпечених віртуальних активів, що забезпечені валютними цінностями, може бути лише фінансова установа.

Нерезиденти, щоби стати постачальником послуг, пов’язаних з оборотом забезпечених віртуальних активів, повинні відповідати таким вимогам:

1) мати сформований статутний капітал у розмірі:

  • не менше 5 950 000 гривень – щоби стати постачальником послуг зі зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів;
  • не менше 2 975 000 гривень – щоби стати постачальником послуг з обміну віртуальних активів;
  • не менше 2 975 000 гривень – щоби стати постачальником послуг із переказу віртуальних активів;
  • не менше 2 975 000 гривень – щоби стати постачальником посередницьких послуг, пов’язаних із віртуальними активами;

2) отримати в Україні дозвіл на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів.

7. Дозвіл на надання послуг

Для отримання дозволу потрібно подати заяву про видачу дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів. Заява повинна містити інформацію про:

 • заявника (повне найменування юридичної, особи, код юридичної, особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреса електронної пошти, що є офіційним каналом зв’язку);
 • види діяльності постачальника послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, які має намір здійснювати заявник.

До заяви про видачу дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, додаються:

 • код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної, реєстрації, що надає доступ до копії статуту або іншого установчого документа заявника в електронній формі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • опис структури власності;
 • документи, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу та фактичне внесення коштів для його формування;
 • відомості, що містять інформацію про:

a) ділову репутацію кінцевих бенефіціарних власників;

b) власників істотної̈ участі заявника (ідентифікаційні дані таких осіб, про їхню ділову репутацію, відсоток статутного капіталу чи права голосу, яким володіє кожен такий учасник (акціонер) у заявнику);

c) ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід керівників заявника, ділову репутацію заявника;

d) ідентифікаційні дані, професійний досвід та бездоганну ділову репутацію засновників заявника, голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (за наявності) такої юридичної особи;

 • внутрішні документи заявника, що регламентують правила обробки персональних даних з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
 • внутрішні документи заявника, що регламентують здійснення відповідного виду діяльності постачальника послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів;
 • копія платіжного документа, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів. При цьому, розмір плати для нерезидентів Закон встановлює такий:

a) за видачу дозволу на зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів – 680 000 гривень;

b) за видачу дозволу на обмін віртуальних активів – 425 000 гривень;

c) за видачу дозволу на переказ віртуальних активів – 425 000;

d) за видачу дозволу на надання посередницьких послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, – 425 000 гривень.

Закон наразі не визначає специфічних вимог щодо інформації, яку надають нерезиденти (які документи підтверджують реєстрацію нерезидентів-юридичних осіб тощо).

Дозвіл видається на 1 рік протягом 30 днів із дня надходження заяви та доданих до неї документів. Після закінчення строку дії дозволу, його можна безкоштовно переоформити.

Строк видачі переоформленого дозволу становить 2 робочі дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

8. Наслідки порушення правил надання послуг

До осіб, які провадять діяльність у сфері обороту віртуальних активів, застосовуватимуться, в т. ч., такі фінансові санкції:

1) за провадження діяльності, що має ознаки діяльності постачальника послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, без одержання дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, – штраф у розмірі від 34 000 гривень до 119 000 гривень;

2) за здійснення постачальником послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, іншої діяльності, , ніж та, на яку такому постачальнику надано дозвіл – штраф у розмірі від 17 000 гривень до 85 000 гривень;

3) за надання завідомо неправдивої або недостовірної інформації в документах, що додаються до заяви про видачу дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, – штраф у розмірі від 8 500 гривень до 17 000 гривень;

4) за порушення строків подання інформації про зміну відомостей, внесених до Державного реєстру постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, – штраф у розмірі до 17 000 гривень;

5) за неподання або подання не в повному обсязі постачальниками послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, звітності та інформації або подання недостовірної інформації – штраф у розмірі до 17 000 гривень.

Разом із тим, порядок розгляду справ, за наслідком якого можуть застосовуватися такі фінансові санкції, ще не розроблений.

Загалом, впровадження положень Закону «Про віртуальні активи» матиме позитивний ефект у сфері іноземних інвестицій та створить більш прозорі правила гри на цьому ринку в Україні.

Разом із тим, іноземному інвестору, який цікавиться ринком віртуальних активів в Україні та послуг, пов’язаних із їхнім оборотом, слід врахувати, що Закон стане лише базою для детальнішого регулювання в майбутньому.

Всі новини