1. Головна
 2. /
 3. Новини
 4. /
 5. Обов’язок оновлювати дані про кінцевих бенефіціарів
8 Липня, 2021

Обов’язок оновлювати дані про кінцевих бенефіціарів

28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (надалі – Закон). Серед іншого, Закон вніс зміни в процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб.

Зокрема, юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності Закону, зобов’язані подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності протягом 3 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом (таким актом є Наказ Держфінмоніторингу), яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Водночас, Закон передбачає обов’язок юридичної особи підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни, протягом 30 робочих днів з дня здійснення таких змін.

Якщо ж юридична особа виявить неповноту або неточності чи помилки у раніше наданій державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності, вона не пізніше 3 робочих днів із дня їх виявлення повторно повинна подати відкориговані відомості.

Крім того, всі юридичні особи будуть зобов’язані щорічно, починаючи з 2021 року, протягом 14 календарних днів із дати своєї державної реєстрації, підтверджувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника. Наприклад, якщо дата реєстрації компанії – 10 січня 2018 року, то необхідно буде підтверджувати відомості про кінцевих бенефіціарних власників в період з 11 по 25 січня щороку, починаючи з 2021 року.

Для цього потрібно буде надавати державному реєстратору такі документи:

 • заяву про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;
 • структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 • витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо (легалізований згідно з законодавством України), що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження (у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа-нерезидент);
 • нотаріально засвідчену копію паспорта кінцевого бенефіціарного власника, окрім власників біометричного паспорту.

У разі, якщо у юридичної особи або засновника (учасника) цієї юридичної особи немає кінцевого бенефіціарного власника, то державному реєстратору надаються відомості про його відсутність з обґрунтуванням причини. Серед основних причин відсутності кінцевого бенефіціарного власника є відсутність у юридичної особи учасника, який би володів часткою не менше 25% статутного капіталу (прав голосу).

За неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність Закон передбачає штрафні санкції, які накладатимуться на керівника юридичної особи (виконавчий орган). Розмір таких санкцій складатиме від 17 000 грн. до 51 000 грн.

Важливо також нагадати, що кінцевим бенефіціарним власником є:

 • для юридичних осіб: будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю / володіння);
 • для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення: засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю / володіння);
 • для інших подібних правових утворень: особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння часткою у розмірі не менше 25% статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Всі новини