1. Home
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Тимчасове звільнення від сплати ввізного ПДВ та спрощення землевідведення для об’єктів альтернативної енергетики
Лютий 11, 2019

Тимчасове звільнення від сплати ввізного ПДВ та спрощення землевідведення для об’єктів альтернативної енергетики

01 січня 2019 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України, передбачені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23 листопада 2018 року (з уточненнями від 06 грудня 2018 року).

Дані зміни, зокрема, передбачають (1) тимчасове звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України деякого обладнання, що використовується під час будівництва об’єктів альтернативної енергетики, та (2) спрощення землевідведення для розміщення об’єктів альтернативної енергетики.

1. Тимчасове звільнення від сплати ввізного ПДВ

Тимчасово (до 31 грудня 2022 року) звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України окремих товарів (згідно товарних підкатегорій УКТ ЗЕД). До товарів, що звільняються від сплати ввізного ПДВ, в т. ч. відносяться:

 

Код УКТ ВЭД

Название согласно УКТ ВЭД

Пояснение

8502 31 00 00 Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи ветроэнергетические Установки для производства электроэнергии из энергии ветра
8504 23 00 00 Трансформаторы электрические, статические преобразователи электрические (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели мощностью более 10 000 кВ·А Оборудование, необходимое для строительства электростанций, в частности, производящих электроэнергию из ВИЭ
8504 40 88 00 Преобразователи статические мощностью более 7,5 кВ·А
8541 40 90 00 Приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модуль, вмонтированные или не смонтированные в панель Элементы, которые используются в производстве электроэнергии из энергии солнца

Дані зміни запроваджені зміною п. 64 Перехідних положень Податкового кодексу України. Ці зміни суттєво спрощують та здешевлюють будівництво об’єктів, що виробляють електроенергію з енергії вітру та сонця (ВЕС та СЕС).

За загальним правилом датою виникнення податкових зобов’язань зі сплати ПДВ при ввезенні на митну територію України є дата подання митної декларації. База оподаткування визначається виходячи з договірної вартості товарів, але не нижче митної вартості цих товарів.

Ставка податку від бази оподаткування становить 20%.

Таким чином, до 31 грудня 2022 року податок на додану вартість у разі ввезення основного обладнання для будівництва СЕС та ВЕС не сплачується.

2. Спрощення землевідведення для розміщення об’єктів альтернативної енергетики

Це спрощення відбулося шляхом внесення змін до Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів».

Зокрема, до статті 14 цього Закону внесено зміни, які дозволяють на землях, віднесених до категорії земель «землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення» (пункт “ж” ч. 1 ст. 19 Земельного кодексу України), розміщувати об’єкти альтернативної енергетики, що використовують відновлювані джерела енергії (енергія сонячна, вітрова, аеротермальна, геотермальна, гідротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів), незалежно від цільового призначення таких земельних ділянок.

Це дозволить розміщувати (будувати та використовувати) об’єкти альтернативної енергетики на земельних ділянках без розробки нових проектів землеустрою щодо їх відведення. Достатньо, щоб існуюча земельна ділянка відповідала категорії «землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Такі зміни значно спрощують будівництво об’єктів, що виробляють електроенергію з ВДЕ, оскільки зменшують участь місцевих органів в підготовці необхідної документації, що, в свою чергу, значно знижує строк до початку будівництва об’єктів ВДЕ.

Найбільш корисними ці зміни будуть для осіб, які планують на своїй земельній ділянці додатково розмістити об’єкт альтернативної енергетики (наприклад, підприємствам для розміщення біогазових установок сільськогосподарськими підприємствами).

Всі новини