1. Головна
 2. /
 3. Новини
 4. /
 5. Спрощення у режимі Дія Сіті на час воєнного стану в Україні
20 Квітня, 2022

Спрощення у режимі Дія Сіті на час воєнного стану в Україні

Вступ
1. Підстави втрати резидентства Дія Сіті
2. Контроль за дотриманням вимог Закону

 

29 березня 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 382 (далі по тексту – Постанова), якою визначено деякі питання функціонування правового режиму Дія Сіті у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні.

1. Підстави втрати резидентства Дія Сіті

Згідно з даною Постановою на період дії воєнного стану в Україні та до 1 числа календарного місяця, наступного за місяцем припинення чи скасування воєнного стану, не застосовуються деякі положення Закону України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” (надалі – Закон).

Зокрема, під час дії воєнного стану в Україні Міністерство цифрової трансформації України (надалі – уповноважений орган), приймає рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті виключно з таких підстав:

 • отримання від резидента Дія Сіті заяви про припинення статусу резидента Дія Сіті;
 • невідповідність резидента Дія Сіті вимогам щодо передбачених Законом видів діяльності та обставин, які унеможливлюють резидентство Дія Сіті, яку виявлено уповноваженим органом на підставі інформації, отриманої з державних реєстрів, баз даних, інформаційних систем (держателями яких є державні органи, компетентні органи іноземних держав або міжнародні міжурядові організації) або безпосередньо від компетентних органів іноземних держав, міжнародних міжурядових організацій чи державних органів, за умови, що відповідний орган володіє та надає таку інформацію в межах його повноважень та в порядку, визначеному законодавством.

Під час дії воєнного стану в Україні уповноважений орган не може прийняти рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті на базі інших підстав, передбачених Законом за звичайних обставин, зокрема:

 • невідповідність резидента Дія Сіті законодавчо встановленим вимогам, про що уповноважений орган повідомлено шляхом подання резидентом Дія Сіті звіту про відповідність та/або незалежного висновку;
 • порушення резидентом Дія Сіті строку подання звіту про відповідність та/або незалежного висновку до уповноваженого органу більш як на 20 робочих днів з дня закінчення граничного строку, встановленого для подання відповідних документів;
 • повторне послідовне порушення строків подання звіту про відповідність та/або незалежного висновку резидентом Дія Сіті;
 • набрання законної сили рішенням суду про встановлення обставин невідповідності резидента Дія Сіті законодавчо встановленим вимогам.

2. Контроль за дотриманням резидентами Дія Сіті вимог Закону

Крім того, згідно з Постановою до 1 січня календарного року, що настає за роком, наступним за роком припинення чи скасування воєнного стану, не вимагається подання резидентом Дія Сіті до уповноваженого органу документів, передбачених Законом за звичайних обставин, а саме:

 • звіту про відповідність законодавчо встановленим вимогам до резидента Дія Сіті (це стосується як початкового звіту про відповідність, який складається за підсумками трьох повних календарних місяців, наступних за місяцем, у якому набуто статус резидента Дія Сіті, так і річного звіту про відповідність);
 • незалежного висновку (тобто звіту з надання впевненості, виданого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами перевірки тверджень резидента Дія Сіті, викладених у звіті про відповідність за певний період. Такий незалежний висновок додається до початкового чи річного звіту або за запитом уповноваженого органу – у передбачених законом випадках).

Подати заяву про перехід на режим оподаткування Дія Сіті можна в електронній формі.

Всі новини