1. Home
 2. /
 3. Новини
 4. /
 5. Правовий режим Дія Сіті в Україні
31 Серпня, 2021

Правовий режим Дія Сіті в Україні

Вступ
1. Загальні засади правового режиму Дія Сіті
2. Строк і гарантії стабільності Дія Сіті
3. Вимоги до резидента Дія Сіті
4. Вимоги до резидентства стартапів
5. Види діяльності
6. Хто не може бути резидентом
7. Звернення про набуття статусу резидента
8. Наймані працівники
9. Гіг-фахівці
10. Майнові права інтелектуальної власності
11. Утримання від неконкурентних дій

 

14 серпня 2021 року набрав чинності Закон “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”. Закон визначає організаційні, правові та фінансові засади функціонування правового режиму Дія Сіті, що запроваджується з метою стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні шляхом створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій, а також талановитих фахівців.

1. Загальні засади правового режиму Дія Сіті

 • добровільність резидентства в Дія Сіті;
 • свобода діяльності;
 • невтручання з боку держави;
 • презумпція правомірності діяльності резидентів Дія Сіті;
 • стабільність, гарантована державою;
 • формальний характер процедури набуття статусу резидента Дія Сіті.

2. Строк та гарантії стабільності Дія Сіті

Правовий режим Дія Сіті в Україні встановлюється на необмежений строк, але не менш як на 25 років з дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента Дія Сіті. Протягом даного строку діють наступні гарантії:

 • гарантія стабільності умов правового режиму, у тому числі умов оподаткування резидентів Дія Сіті;
 • якщо законодавством України буде встановлено більш сприятливі норми щодо умов оподаткування, вони застосовуватимуться і до резидентів Дія Сіті та залучених ними фахівців;
 • на всіх резидентів Дія Сіті та їх учасників (акціонерів) поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, передбачена законодавством про інвестиційну діяльність та режим іноземного інвестування.

3. Вимоги до резидента Дія Сіті

Резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, зареєстрована на території України в установленому законодавством України порядку, незалежно від її місцезнаходження та місця провадження господарської діяльності, яка відповідає всім таким вимогам:

 • здійснює один або кілька видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті, що вказано у її статуті та/або відомостях про неї, що містяться у Єдиному державному реєстрі;
 • розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-фахівцям становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро;
 • середньооблікова кількість працівників та гіг-фахівців юридичної особи (у разі залучення) становить не менше 9 осіб;
 • сума кваліфікованого доходу юридичної особи становить не менш як 90% суми її загального доходу (за його наявності);
 • щодо юридичної особи відсутні обставини, за яких вона не може бути резидентом Дія Сіті.

Резидент Дія Сіті зобов’язаний забезпечити безперервну та повну відповідність усім переліченим вимогам протягом усього строку резидентства.

4. Вимоги до резидентства стартапів

Юридична особа, яка не відповідає вимогам щодо 1200 євро середньої місячної винагороди та 9 осіб середньооблікової кількості працівників та гіг-фахівців, має право перебувати у статусі резидента Дія Сіті, але не довше ніж до 31 грудня календарного року, наступного за календарним роком, у якому вона набула статусу резидента Дія Сіті, за умови дотримання таких вимог:

 • державну реєстрацію створення юридичної особи здійснено не раніше ніж за 24 календарних місяці до дня подання заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті;
 • розмір доходу юридичної особи не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для суб’єктів господарювання ІІІ групи платників єдиного податку (1167 розмірів мінімальної заробітної плати, що на даний час становить 7000200 грн.), у кожному з таких календарних років: що передує року подачі заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті; у році подачі заяви; у році набуття статусу; у році, наступному за роком набуття статусу резидента Дія Сіті.

5. Види діяльності

Види діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті:

 • комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням;
 • видання комп’ютерних ігор, а також іншого програмного забезпечення;
 • надання програмних продуктів, у тому числі комп’ютерних ігор, у режимі «онлайн» та надання веб-послуг із доставки програмних додатків;
 • освітня діяльність у галузі інформаційних технологій;
 • оброблення даних і пов’язана із цим діяльність, крім надання інфраструктури для оброблення даних та розміщення (хостингу) і послуг з розміщення (хостингу), та діяльність веб-порталів;
 • дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук щодо інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • проведення маркетингових кампаній та надання рекламних послуг з використанням програмного забезпечення, розробленого за участю резидента Дія Сіті, у мережі Інтернет та/або на пристроях користувачів;
 • діяльність організаторів кіберспортивних змагань, кіберспортивних команд, спеціалізованих комп’ютерних центрів та/або клубів, призначених для проведення кіберспортивних змагань, а також студій трансляцій кіберспортивних змагань;
 • діяльність постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
 • забезпечення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем, програмних продуктів та інформації, що в них обробляється;
 • діяльність з проектування (конструювання), дослідження, тестування (випробування) технологій, пристроїв і систем робототехніки з використанням комп’ютеризованих систем управління;
 • інші види діяльності, визначені Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

6. Хто не може бути резидентом

Резидентом Дія Сіті не може бути юридична особа:

 • яка зареєстрована на території та/або відповідно до законодавства іноземної держави;
 • у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належать державі Україна або територіальній громаді;
 • яка порушила вимоги законодавства щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників та/або подання інформації про структуру власності юридичної особи;
 • прямим або опосередкованим власником часток (акцій) у статутному (акціонерному) капіталі якої є держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, або юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства такої держави, або фізична особа, яка постійно (переважно) проживає у такій державі;
 • у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належать юридичним особам, зареєстрованим у державах, включених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
 • стосовно якої застосовано спеціальні економічні або інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства України, або визнані Україною міжнародні санкції або яка є пов’язаною особою особи, стосовно якої застосовано такі обмежувальні заходи (санкції);
 • яка визнана банкрутом; перебуває у процесі припинення (крім перетворення); протягом більш як 30 днів має податковий борг, загальна сума якого становить понад 10 мінімальних заробітних плат;
 • яка є постачальником послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, та не виконала вимоги законодавства щодо включення до певного реєстру, постановки на облік, отримання ліцензії чи іншого дозвільного документа;
 • яка здійснює діяльність з організації та/або проведення азартних ігор, крім діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

7. Звернення про набуття статусу резидента

Документи для набуття статусу резидента Дія Сіті:

 • заява про набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до встановлених вимог, що подається заявником до уповноваженого органу,
 • до заяви заявник може додати заяву про обрання оподаткування як платника податку на прибуток – резидента Дія Сіті відповідно до Податкового кодексу України.

Документи можуть бути подані в електронній формі (порядок ще не розроблено).

Рішення про набуття заявником статусу резидента Дія Сіті приймається протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті, якщо під час її розгляду не виявлено підстав для повернення заяви без розгляду та/або для відмови в набутті заявником статусу резидента Дія Сіті.

Відомості про резидентів вносяться до Реєстру Дія Сіті, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет.

8. Наймані працівники

При наймі працівника резидент Дія Сіті може укладати з ним контракт як особливу форму трудового договору, яким можуть встановлюватися строк дії трудового контракту, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці, умови розірвання трудового контракту (у тому числі дострокового) та інші умови.

Втрата роботодавцем статусу резидента Дія Сіті не призводить до припинення трудових відносин за трудовим контрактом та не впливає на чинність трудового контракту, у тому числі окремих його положень.

9. Гіг-фахівці

Правовідносини між резидентом Дія Сіті та фахівцями (гіг-фахівцями) оформлюватимуться гіг-контрактом. Гіг-контракт – це цивільно-правовий договір, за яким:

 • гіг-фахівець зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а
 • резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг- фахівцеві належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії.

10. Майнові права інтелектуальної власності

Законом передбачено регулювання майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створених за гіг-контрактом/трудовим контрактом/договором про виконання послуг, зокрема, за яких умов майнові права на такі об’єкти належатимуть резиденту Дія Сіті.

Резидент Дія Сіті набуває майнові права інтелектуальної власності на твір, створений у зв’язку з виконанням гіг-контракту, трудового контракту або договору про виконання послуг в момент, наступний за створенням такого твору, якщо інше не встановлено гіг-контрактом/трудовим контрактом/договором про виконання послуг.

11. Утримання від неконкурентних дій

Законом передбачається можливість укладення договорів про нерозголошення та про утримання від неконкурентних дій між резидентом Дія Сіті та фахівцем.

Фахівцем може бути працівник чи гіг-фахівець резидента Дія Сіті або фізична особа (фізична особа-підприємець), залучена резидентом Дія Сіті на підставі іншого цивільно-правового чи господарсько-правового договору про виконання робіт (надання послуг) у межах здійснення стимульованих Законом видів діяльності.

Договір про нерозголошення укладається у письмовій формі, може бути безвідплатним та передбачати виплату компенсації у разі його порушення, обов’язково має визначати строк дії зобов’язань та інформацію, на яку поширюється зобов’язання про нерозголошення.

Договір, за яким фахівець зобов’язується утримуватися від вчинення конкурентних дій щодо резидента Дія Сіті, є відплатним та вчиняється в письмовій формі. Договір обов’язково повинен визначати: строк зобов’язання (не менше 12 місяців з дня припинення договірних відносин між фахівцем та резидентом Дія Сіті), територію поширення, вичерпний перелік конкуруючих видів діяльності та/або осіб, матеріальні блага, які фахівець отримує у відплату за зобов’язання утримуватися від вчинення конкурентних дій.

Відмова від укладення договору про утримання від вчинення конкурентних дій не може бути підставою для припинення трудового договору (контракту) чи гіг-контракту.

Очікується також прийняття іншого важливого законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, який визначить податкове регулювання режиму Дія Сіті.

Всі новини