1. Home
 2. /
 3. Новини
 4. /
 5. Зміни в процедурі видачі дозволу на працевлаштування іноземців
Липень 11, 2017

Зміни в процедурі видачі дозволу на працевлаштування іноземців

23 травня 2017 року ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій», яким вносяться суттєві зміни до Закону України «Про зайнятість населення». Закон набирає чинності 27 вересня 2017 року.

Зокрема, змінено перелік документів, які подаються для отримання дозволу на працевлаштування іноземців. Тепер роботодавці подаватимуть:

 • заяву, якою роботодавець підтверджує, що відповідно до українського законодавства посада іноземця не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці;
 • копію сторінок паспортного документа іноземця з особистими даними та їх перекладом українською мовою;
 • кольорову фотокартку іноземця розміром 3,5 x 4,5 см.

В залежності від категорії, до якої відноситься іноземець, додатково подаватиметься:

 • для всіх категорій іноземних найманих працівників – копія проекту трудового договору з іноземцем, посвідчена роботодавцем;
 • для працевлаштованих засновників (учасників) або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи – центр зайнятості самостійно отримує дані про те, чи на момент подання заяви про видачу дозволу на працевлаштування завершено формування статутного капіталу товариства;
 • для випускників університетів, віднесених до першої сотні в світових рейтингах – копія диплому про вищу освіту відповідного університету, з належно легалізованим перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому порядку;
 • для іноземних працівників творчих професій – нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права і (або) суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право);
 • для іноземних ІТ-професіоналів – уповноважений орган самостійно отримує дані про те, чи роботодавець має зареєстрований вид діяльності – комп’ютерне програмування;
 • відряджених іноземних працівників – копію договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, що направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг);
 • для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв – рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця чи особи без громадянства на роботу в Україну та копію контракту, укладеного між іноземцем чи особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;
 • для іноземця чи особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту – копію рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні.

З переліку виключені такі документи:

 • довідка про несудимість;
 • довідка роботодавця про те, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця, відповідно до законодавства не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці (відповідні формулювання відтепер будуть включатися в текст самої заяви);
 • документи про освіту (окрім випадків, коли дозвіл отримується для випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів);
 • документ лікувально-профілактичного закладу про те, що особа не хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні захворювання.

Встановлено нові, мінімальні умови оплати праці іноземців:

 • п’ять мінімальних заробітних плат (16 тис. грн. в місяць у 2017 році) – іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах;
 • десять мінімальних заробітних плат (32 тис. грн. в місяць у 2017 році) – для всіх інших категорій найманих працівників.

Вимоги щодо мінімальної заробітної плати не застосовуються до особливих категорій іноземних найманих працівників – іноземні високооплачувані професіонали (іноземці, заробітна плата яких становить більше 50 мінімальних заробітних плат), працевлаштовані засновники або учасники або кінцеві бенефіціари (контролери) юридичної особи, випускники університетів, віднесених до першої сотні в світових рейтингах університетів, з переліку рейтингів університетів, визначеного Кабінетом Міністрів України, іноземні працівники творчих професій, іноземні ІТ-професіонали.

Встановлено новий розмір оплати за видачу дозволу на працевлаштування. Відтепер оплата напряму залежить від прожиткового мінімуму та строку, на який видається дозвіл:

 • шість прожиткових мінімумів (9 600 грн. у 2017 році) – для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років;
 • чотири прожиткові мінімуми (6 400 грн. у 2017 році) – для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно;
 • два прожиткові мінімуми (3 200 грн. у 2017 році) – для дозволів, що видаються на строк до шести місяців.

Також змінюється строк дії дозволів на працевлаштування, який тепер встановлюватиметься відповідно до категорії іноземців:

 • на строк дії трудового договору, але не більше ніж на три роки – іноземні високооплачувані професіонали, працевлаштовані засновники або учасники або кінцеві бенефіціари (контролери) юридичної особи, випускники університетів, віднесених до першої сотні в світових рейтингах університетів, з переліку рейтингів університетів, визначеного Кабінетом Міністрів України, іноземні працівники творчих професій, іноземні ІТ-професіонали;
 • на строк дії зовнішньоекономічного контракту, але не більше ніж на три роки – для іноземних відряджених працівників;
 • на строк дії рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця чи особи без громадянства на роботу в Україну та контракту, укладеного між іноземцем чи особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну – для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;
 • на строк дії трудового договору (контракту), але не більше, як на один рік – для всіх інших іноземних найманих працівників.

Закон, також, деталізує норму щодо сумісництва посад на підприємстві. Так, у випадку, якщо за сумісництвом застосовується праця іноземних високооплачуваних професіоналів, дозвіл на цю роботу не отримується, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує строк дії дозволу за основним місцем роботи.

Звичайний іноземний найманий працівник може суміщати роботу на посаді, визначену дозволом, з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника, без дозволу, за умови, що суміщення триває не більше 60 календарних днів протягом календарного року.

У всіх інших випадках суміщення на різних посадах в одного або декількох роботодавців можливе за умови отримання дозволу на кожній посаді.

Всі новини