1. Home
 2. /
 3. Новини
 4. /
 5. Затверджено Порядок купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом
25 Липня, 2019

Затверджено Порядок купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом

1 липня 2019 року набрала чинності Постанова №641 «Про затвердження нормативно-правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом», яку НКРЕКП прийняла 26 квітня 2019 року.

Ця Постанова, зокрема, затверджує:

 • Порядок купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом;
 • Типовий договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії.

Порядок купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом має такі основні положення:

1. Введено нові терміни:

 • виробник за «зеленим» тарифом – здійснює виробництво електричної енергії із використанням альтернативних джерел енергії та продаж електричної енергії гарантованому покупцю за «зеленим» тарифом відповідно до укладеного між ними договору;
 • кандидат у виробники за «зеленим» тарифом – має намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії та здійснювати продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю.

Тобто, різниця між двома термінами в статусі укладення Договору з гарантованим покупцем – вже укладений, чи ще ні.

2. Визначено порядок укладення договору купівлі-продажу електроенергії за «зеленим» тарифом.

Для укладення Договору з гарантованим покупцем кандидат, якому встановлений «зелений» тариф, надає гарантованому покупцю заяву та копії установчих документів та документів, що підтверджують повноваження керівника або іншої довіреної особи.

Якщо «зелений» тариф не встановлено, додатково подаються копії:

 • документів, що засвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію для будівництва;
 • зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт;
 • укладеного договору про приєднання об’єкта електроенергетики до електричних мереж;

Після підписання Договору з гарантованим покупцем, останній вносить кандидата до Реєстру виробників електроенергії за «зеленим» тарифом. Такий Реєстр розміщується на сайті гарантованого покупця та містить найменування, ідентифікатор учасника ринку, інформацію щодо початку дії договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом та величини діючого «зеленого» тарифу.

У разі якщо об’єкт електроенергетики не введено в експлуатацію протягом трьох років з дати реєстрації відповідної декларації або отримання дозволу на виконання будівельних робіт, укладений договір втрачає силу.

Договір купівлі-продажу електричної енергії укладається на весь строк дії «зеленого» тарифу.

3. Визначено Порядок укладення Договору про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

Такий Договір укладається між постачальником універсальних послуг або гарантованим покупцем та оператором системи передачі.

Необхідність Договору викликана тим, що відповідно до законодавства на визначених вище суб’єктів покладено спеціальний обов’язок із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

4. Визначено порядок прогнозування обсягів відпуску електричної енергії виробниками за «зеленим» тарифом.

Прогнозування полягає в наданні виробниками гарантованому покупцю погодинних добових графіків відпуску енергії з розбивкою по технологіях, тарифах/видах генерації/за видом альтернативного джерела та по географічних регіонах.

Надання таких графіків зумовлено необхідністю гарантованого покупця визначати загальний об’єм електроенергії, що буде відпущена на ринку на добу вперед та внутрішньодобовому ринку електроенергії. Таке прогнозування є важливою частиною балансування ринку та підтримання балансу між попитом та пропозицією на електричну енергію.

5. Визначено порядок купівлі-продажу гарантованим покупцем електричної енергії у виробників за «зеленим» тарифом.

Для здійснення купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом виробник повинен:

 • стати учасником ринку електричної енергії,
 • укласти з гарантованим покупцем двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом,
 • вступити на підставі цього договору до балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом,
 • здійснювати операції з купівлі та продажу електричної енергії лише із гарантованим покупцем.

Також встановлено правила функціонування балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом. Учасниками такої групи можуть бути лише гарантований покупець та виробники за «зеленим» тарифом.

Крім того передбачена відповідальність за порушення обов’язків учасника балансуючої групи у вигляді відшкодування гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу. При цьому, в разі нездійснення оплати такого відшкодування, виробник за «зеленим» тарифом втрачає членство в балансуючій групі.

6. Встановлено порядок розрахунку платежів та їх здійснення гарантованим покупцем виробникам.

Такий порядок включає в себе:

 • до 15 числа розрахункового місяця гарантований покупець здійснює оплату за перші 10 днів місяця. Оплати здійснюються з урахуванням авансових платежів та заборгованостей виробника;
 • до 25 числа – оплату за перші 20 днів місяця;
 • протягом перших трьох робочих днів наступного місяця гарантований покупець надає виробнику акти купівлі-продажу електричної енергії;
 • після отримання від виробника підписаних актів, гарантований покупець протягом двох робочих днів здійснює остаточний розрахунок за розрахунковий місяць.

7. Передбачено порядок заміни сторони в існуючих договорах з гарантованим покупцем.

Оскільки до створення гарантованого покупця як окремої юридичної особи його обов’язки здійснював ДП «Енергоринок» в особі філії «Гарантований покупець», після створення гарантованого покупця виникає необхідність в заміні сторони в зобов’язанні.

Для такої заміни виробникам необхідно:

 • подати до гарантованого покупця заяву про укладення додаткової угоди;
 • до заяви додаються документи, а сама заява подається в порядку, передбаченому для нових договорів.

Протягом двох робочих днів гарантований покупець має звернутися до ДП «Енергоринок» для укладення договору про заміну сторони зобов’язання.

Протягом 10 робочих днів, ДП «Енергоринок» має надати виробнику підписані зі своєї сторони угоди про заміну сторони.

При цьому, істотними умовами угоди про заміну сторони визначено:

 • ДП «Енергоринок» не несе юридичної відповідальності за будь-якими зобов’язаннями гарантованого покупця перед суб’єктом господарювання;
 • ДП «Енергоринок» та гарантований покупець не несуть юридичної відповідальності за будь-якими зобов’язаннями суб’єкта господарювання, перед кредиторами, інвесторами цього суб’єкта господарювання.
Всі новини