1. Home
 2. /
 3. Новини
 4. /
 5. В Україні з’являться приватні судові виконавці
Червень 28, 2016

В Україні з’являться приватні судові виконавці

2 червня 2016 року ВРУ прийняла Закон України «Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів», який запровадив в Україні змішану систему виконання судових та інших рішень, залишивши інститут державних виконавців та ввівши інститут приватних виконавців.

Відповідно до закону, державними виконавцями є керівники органів Державної виконавчої служби, їх заступники, головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці органів Державної виконавчої служби, які мають вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіють державною мовою і здатні за своїми особистими і діловими якостями здійснювати повноваження державного виконавця.

Водночас, Законом передбачено, що Міністерство юстиції повинно забезпечити підготовку приватних виконавців, яким може стати громадянин України, який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не менше 2 років та склав кваліфікаційний іспит.

Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір стати приватним виконавцем, та вирішення питання щодо надання права на здійснення діяльності приватного виконавця при Міністерстві юстиції утворюється Кваліфікаційна комісія приватних виконавців, яка проводить кваліфікаційні іспити та затверджує їх результати, приймає рішення про видачу посвідчення приватного виконавця.

Особа, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до подання заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту зобов’язана пройти навчання і стажування приватного виконавця.

Законом також визначено осіб, які протягом певного терміну, або взагалі не можуть бути приватними виконавцями, зокрема:

 • особи, які вчинили корупційне правопорушення або порушення, пов’язане з корупцією, – протягом 3 років з дня вчинення;
 • позбавлена права провадити діяльність приватного виконавця – протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення;
 • особи звільнені з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності, – протягом 3 років з дня звільнення;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);
 • за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 • не є громадянином України або набула громадянство чи підданство іншої держави;
 • досягла 65-річного віку.

Закон передбачає і обмеження в діяльності приватних виконавців, зокрема вони не можуть виконувати рішення, за якими стягувачем є держава, державні органи, а також рішення, які передбачають вчинення дій щодо майна державної або комунальної власності, рішення про вселення та виселення фізичних осіб.

Цей Закон набирає чинності після його підписання Президентом України.

Всі новини