1. Home
 2. /
 3. Insights
 4. /
 5. Сертифікація послуг з розмінування в Україні
1 Січня, 2024

Сертифікація послуг з розмінування в Україні

Вступ
1. Особливості термінології
2. Органи сертифікації
3. Законодавство про сертифікацію
4. Процедура сертифікації
4.1. Подання заявки
4.2. Розгляд заявки
4.3. Оцінка відповідності документації
4.4. Оцінка відповідності на місці
4.5. Оформлення та видача сертифікатів
5. Моніторинг діяльності
6. Термін дії сертифікації

 

Бойові дії в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації спричинили найбільшу за масштабами гуманітарну кризу в Європі з часів Другої світової війни. Величезні площі української землі зазнали забруднення вибухонебезпечними предметами. Зважаючи, що земля є одним із основних виробничих активів, така ситуація вимагає якнайшвидшого вирішення як для безпеки українців, так і для економічного відновлення України.

За оцінками Світового банку, загальна вартість необхідних робіт із розмінування українських територій за попередніми підрахунками складає понад 37 мільярдів доларів. У звʼязку з цим Україна активно формує відкритий ринок послуг розмінування, заохочуючи приватні ініціативи через дерегуляцію та цифровізацію. Формування цього ринку також активно стимулюють масштабні донорські програми та державна підтримка.

Інша стаття за темою: Послуги розмінування в Україні

За таких умов ринок послуг розмінування в Україні має безпрецедентні перспективи для розвитку. Національні та міжнародні компанії-оператори протимінної діяльності активно освоюють його.

Згідно з законодавством України, компанії, які мають намір надавати послуги розмінування, повинні отримати відповідні сертифікати відповідності процесів протимінної діяльності, які здійснює оператор протимінної діяльності. Лише з моменту отримання такого сертифікату вони набувають статусу операторів протимінної діяльності, можуть бути зареєстровані як оператори протимінної діяльності та допущені до проведення робіт і надання послуг у цій сфері.

При цьому, національні сертифікати повинні отримати також і ті компанії, які вже мають міжнародні або іноземні аналогічні сертифікати.

1. Особливості термінології

Більшість компаній, які мають намір проводити розмінування в Україні, вже мають досвід роботи з міжнародними стандартами протимінної діяльності. Проте особливості перекладу та адаптації цих стандартів вимагають розуміння національної термінології. Це дозволить уникнути непорозумінь під час підготовки до сертифікації і в подальшій комунікації з контролюючими органами.

Згідно з українським законодавством демайнінгові компанії мають спеціальну назву «оператори (або субʼєкти) протимінної діяльності». Послуги розмінування та частина повʼязаних з ними послуг мають загальну назву «протимінна діяльність».

В Україні протимінна діяльність включає заходи, що проводяться з метою забезпечення національної безпеки та спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення.

Своєю чергою, розмінування (гуманітарне розмінування) означає комплекс заходів, що їх проводять оператори протимінної діяльності з метою ліквідації небезпек, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, включаючи технічне та нетехнічне обстеження територій, складання карт, виявлення, знешкодження та (або) знищення вибухонебезпечних предметів, маркування, підготовку документації після розмінування, надання громадам інформації щодо протимінної діяльності та передачу очищеної території.

Протимінна діяльність в Україні забезпечується такими процесами:

 • нетехнічне обстеження;
 • технічне обстеження;
 • розмінування вручну;
 • очищення району ведення бойових дій;
 • порядок знешкодження (знищення) мін/вибухонебезпечних залишків війни;
 • інформування населення про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни.

Саме здійснення цих процесів є основою діяльності демайнінгових компаній в Україні та вимагає сертифікації.

2. Органи сертифікації

Сертифікацію операторів і процесів протимінної діяльності здійснюють акредитовані органи з оцінки відповідності.

На сьогодні це:

 • Центр протимінної діяльності Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ), м. Чернігів;
 • Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), м. Мерефа;
 • Центр розмінування Збройних Сил України, м. Кам’янець-Подільський.

3. Законодавство про сертифікацію

Українське законодавство регулює сертифікацію суб’єктів протимінної діяльності на загальному рівні. Єдиного спеціального нормативного документа, який би чітко регулював процедури сертифікації в Україні, наразі немає. Тому кожен центр сертифікації може встановлювати особливі вимоги щодо процесу сертифікації (наприклад, зміст заявки, перелік документів, строки дії повторної сертифікації, період для повторного звернення тощо).

Така ситуація вимагає в кожному випадку ретельної підготовки до процесу сертифікації, знання особливостей процедур в різних органах сертифікації й активної комунікації з цими органами.

Разом з тим процедури сертифікації мають принципово схожий алгоритм. На прикладі одного з органів сертифікації цей алгоритм можна узагальнити.

4. Процедура сертифікації

Загалом, процедура сертифікації складається з кількох етапів:

 • подання заявки на сертифікацію;
 • розгляд заявки на сертифікацію;
 • оцінка відповідності нормативним документам наданої інформації та документації;
 • оцінка відповідності на місці;
 • оформлення сертифікатів.

4.1. Подання заявки

Для початку процесу сертифікації компанія-заявник повинна подати пакет заявочних і підтверджуючих документів. Зазвичай, перелік таких документів вказаний на сайті відповідного органу сертифікації.

Перелік достатньо широкий і включає, зокрема:

 • копії статутних і реєстраційних документів компанії-заявника;
 • відомості щодо кваліфікації та практичного досвіду керівництва та персоналу компанії-заявника з урахуванням роботи в інших організаціях з протимінної діяльності;
 • підтвердження спеціальної освіти, проходження окремого навчання, підготовки та тренінгів, сертифікацій і дозвільних документів для керівників та персоналу компанії-заявника;
 • документи щодо посадових обов’язків персоналу компанії-заявника;
 • документи щодо систем управління якістю;
 • відомості про управління персоналом компанії-заявника (набір, підготування, просування, система навчання та підвищення кваліфікації персоналу);
 • стандартизовані операційні процедури чи інші документи (методики, положення тощо), які визначають вимоги до управління інформацією, медичного забезпечення, заходів безпеки та захисту навколишнього середовища;
 • відомості щодо всього наявного обладнання для виконання усіх процесів, що подані на сертифікацію, а також документи, що підтверджують справність обладнання та відповідність умовам виконання завдань;
 • документи, що підтверджують право власності організації на технічні засоби та обладнання.

Важливо: усі документи подаються українською мовою, копії документів іноземною мовою подаються з офіційним перекладом. При плануванні процесу сертифікації треба враховувати час, необхідний для перекладу всієї технічної документації на обладнання та його посвідчення.

На практиці це означає, що компанія-заявник повинна створити в Україні повноцінну демайнінгову компанію ще до початку процесу сертифікації, а також:

 • придбати та ввезти в Україну все необхідне обладнання;
 • навчити та сертифікувати персонал;
 • розробити всі необхідні документи (стандартизовані операційні процедури, систему управління якістю тощо);
 • виконати інші вимоги національних стандартів протимінної діяльності.

Така ситуація створює ризик для інвестицій в протимінну діяльність в Україні. Тому важливо дуже ретельно розробити план підготовки до сертифікації таким чином, щоб у процесі сертифікації не виникало непорозумінь із органом сертифікації та була можливість виправляти недоліки у встановлені строки (наприклад, вчасно завезти обладнання, провести навчання персоналу, розробити внутрішні документи).

4.2. Розгляд заявки

При первинному аналізі поданих заявочних документів орган сертифікації визначає, чи компанія-заявник відповідає вимогам законодавства України і чи може вона набути статусу оператора протимінної діяльності, а також чи така організація має право на проведення сертифікації на безоплатній основі. Після цього, зазвичай, орган сертифікації укладає із компанією-заявником договір про виконання робіт із сертифікації. В деяких органах сертифікації такі договори укладаються на кожен етап сертифікації.

Розгляд отриманої заявки та пакету документів проводиться, щоб встановити, що:

 • інформація щодо компанії-заявника є достатньою для проведення процесу сертифікації;
 • між органом сертифікації та компанією-заявником відсутні (або вирішені) будь-які розбіжності в розумінні стандартів або інших нормативних документів;
 • визначений перелік процесів, що подаються на сертифікацію;
 • у компанії-заявника є в наявності засоби для виконання всіх заявлених процесів протимінної діяльності;
 • орган сертифікації має право сертифікувати компанію-заявника.

Крім того, проводиться перевірка повноти документів, доданих до заявки згідно зі списками, що їх встановлює орган сертифікації. Якщо заявка заповнена неправильно або наданої інформації та документів недостатньо, компанія-заявник може доопрацювати наданий комплект документів у термін, який встановлює орган сертифікації (зазвичай, 60 днів).

Деякі органи сертифікації також дають можливість повторного виправлення, але не більше двох разів. Якщо компанія-заявник не справляється з виправленням, заявка анулюється, а процес сертифікації припиняється. Треба мати на увазі, що така процедура (виправлення недоліків у встановлені строки та припинення процесу сертифікації, якщо недоліки не виправлені) застосовується на кожному етапі сертифікації.

4.3. Оцінка відповідності документації

Нормативна документація компанії-заявника має забезпечувати виконання вимог національних стандартів відповідно до заявлених процесів протимінної діяльності та загальних вимог Закону України «Про протимінну діяльність в Україні».

У разі прийняття позитивного рішення компанія-заявник готується до оцінювання на місці. На практиці це означає, що обладнання, інфраструктура та персонал повинні бути в наявності та повністю відповідати національним стандартам протимінної діяльності.

4.4. Оцінка відповідності на місці

Оцінка відповідності на місці здійснюється, зазвичай, за планом, погодженим із компанією-заявником.

Оцінка відповідності на місці включає:

 • перевірку відповідних приміщень, ділянок, обладнання з метою визначення їх відповідності вимогам стандартизованих операційних процедур;
 • демонстрацію виконання процесів, зазначених у заявці (при цьому демонстрація повинна бути якомога реалістичнішою, включаючи збір даних, управління інформацією, невідкладну медичну допомогу та логістику, залежно від вимог до процесу відповідно до стандартизованих операційних процедур компанії-заявника);
 • підтвердження того, що склад персоналу відповідає зазначеному в наданих документах, та має відповідну компетентність для виконання своїх обов’язків;
 • підтвердження того, що стандартизовані операційні процедури та інші керівні документи та відповідні процеси управління якістю відповідають наданій для оцінки документації та доведені до всього персоналу тощо.

4.5. Оформлення та видача сертифікатів

У разі позитивного рішення за результатами оцінки відповідності на місці приймається рішення про надання сертифікації й оформляються відповідні сертифікати.

5. Моніторинг діяльності

Важливо враховувати, що діяльність демайнінгової компанії після отримання сертифікату є об’єктом ретельного моніторингу для підтвердження того, що сертифіковані процеси продовжують здійснюватися і управлятися відповідно до задокументованих процедур.

Здійснення моніторингу відбувається аналогічно етапу оцінки відповідності на місці. Важливо бути готовим до такого моніторингу, оскільки за його результатами орган сертифікації може прийняти рішення:

 • залишити сертифікацію без змін – якщо під час здійснення моніторингу не виявлено невідповідностей;
 • залишити сертифікацію без змін за певних умов – якщо під час здійснення моніторингу виявлено потенційні незначні невідповідності, що не потребують зупинення робіт на період здійснення коригувальних заходів;
 • вилучити певні процеси з сертифікації – якщо під час здійснення моніторингу виявлено реальні та потенційні критичні невідповідності у виконанні окремих процесів;
 • призупинити сертифікацію на період проведення демайнінговою компанією коригувальних заходів – якщо під час здійснення моніторингу виявлено реальні незначні, значні та критичні невідповідності, що потребують зупинення робіт на період здійснення коригувальних заходів;
 • і, врешті, відкликати (припинити) сертифікацію – якщо під час здійснення моніторингу виявлено реальні та потенційні критичні невідповідності у виконанні всіх сертифікованих процесів.

У разі відкликання (припинення) сертифікації, повторна сертифікація можлива лише через певний період (від одного місяця до одного року – залежно від органу сертифікації). Після відкликання сертифікацію доведеться проходити заново як первинну.

6. Термін дії сертифікації

Термін дії первинної сертифікації становить 1 рік. Термін дії наступних сертифікацій становить 3-5 років – залежно від того, який орган провів сертифікацію.

При поданні документів на розширення сфери сертифікації нові сертифікати відповідності, зазвичай, видаються з терміном дії у межах уже наявної сертифікації.

Всі новини