1. Home
 2. /
 3. Новини
 4. /
 5. Реформування податкового законодавства
5 Лютого, 2015

Реформування податкового законодавства

1 січня 2015 року набрав чинності Закон України N 71-VIII від 28 грудня 2014 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи». Закон спрямований на оптимізацію податкової системи та покращення умов ведення господарської діяльності в Україні.

Слід нагадати, що розмір мінімальної заробітної плати, який є основою для розрахунку певних величин, до 30 листопада 2015 року залишиться без змін і становитиме 1218 грн.

Податок на прибуток

Розмір податку на прибуток залишився незмінним, він складає 18%.

Податковим (звітним) періодом є календарний рік. Податковий рік для платників податків починається з першого календарного дня та закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) року.

Платники податку щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток. Право сплачувати податок на прибуток підприємств без сплати авансових внесків (на загальних підставах) мають, серед інших, такі категорії платників:

 • новостворені, тобто зареєстровані протягом звітного року; вони сплачують податок на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному році;
 • платники податку, у яких доходи за останній річний податковий (звітний) період не перевищують 20 мільйонів гривень;
 • окремі виробники сільськогосподарської продукції.

Протягом всього 2015 року та в січні-травні 2016 року платники податку зобов’язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств відповідно до редакції ПКУ, що діяла до 1 січня 2015 року. При цьому сума щомісячних авансових внесків за березень-травень 2016 року обчислюється в розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за 2014 звітний (податковий) рік. А вже з червня 2016 року авансові внески з податку на прибуток будуть сплачуватись за новими правилами.

Також слід зазначити, що починаючи з 1 січня 2015 року була скасована пільгова ставка 5% податку на прибуток для осіб, які здійснююсь діяльність в IT-галузі.

Податок на доходи фізичних осіб

Законодавець запровадив прогресивну систему нарахування податку на доходи фізичних осіб. Так, оподаткування заробітної плати, інших виплат і винагород у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, якщо сума таких доходів не перевищує 10 мінімальних заробітних плат (до 1 грудня 2015 року мінімальний розмір заробітної плати становить 1218 гривень), здійснюється за ставкою 15%. Якщо дохід фізичної особи перевищує 10 мінімальних заробітних плат, то до суми такого перевищення застосовується ставка 20%.

Крім цього Закон передбачає оподаткування пасивних доходів (процентів, інвестиційного прибутку, роялті, дивідендів та ін.) фізичних осіб. Ставки ПДФО на пасивні доходи встановлюються в таких розмірах:

 • 20 відсотків – для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування;
 • 5 відсотків – для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування).
Військовий збір

Строк сплати військового збору продовжено. Він буде утримуватись до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України.

Ставка збору залишилась без змін та становить 1,5%. Оподатковуваний дохід не зменшується на суми ЄСВ та податкову соціальну пільгу.

Об’єктом оподаткування фізичної особи-резидента є:

 • загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
 • доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);
 • іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Об’єктом оподаткування фізичної особи-нерезидента є:

 • загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;
 • доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).
Податок на нерухоме майно

Платниками податку на нерухоме майно (відмінне від земельної ділянки), як і раніше, є власники нерухомості, тобто юридичні та фізичні особи, в тому числі нерезиденти.

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості.

Звільняються від оподаткування в т.ч.:

 • будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
 • будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
 • об’єкти нежитлової промисловості, які використовуються представниками  малого та середнього бізнесу, що здійснюють свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках.

Оподатковується загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості. Відповідно до нововведень база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості фізичних осіб зменшується:

 • для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 м2;
 • для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 м2;
 • для різних типів об’єктів житлової нерухомості – на 180 м2.

Ставку податку на нерухоме майно встановлюють місцеві ради за місцем реєстрації такого майна.

Ставки податку для об’єктів нежитлової та/або житлової нерухомості не може перевищувати 2% розміру мінімальної заробітної плати. На 2015 рік встановлена понижена ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, до 1% розміру мінімальної заробітної плати за 1 м2.

Таким чином, в 2015 році максимальний розмір податку за 1 м2 житлової нерухомості буде складати 24,36 грн., а за 1м2 нежитлової нерухомості – 12,18 грн.

Транспортний податок

З 1 січня 2015 року вводиться транспортний податок, який буде сплачуватись з легкових автомобілів до 5 років і об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. Платниками цього податку є власники таких автомобілів, тобто юридичні та фізичні особи, в тому числі нерезиденти.

Ставка податку встановлюється в розмірі 25000 грн. на рік за кожний легковий автомобіль.

У випадку переходу права власності на автомобіль від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється:

 • попереднім власником за період з 1 січня року до початку місяця, в якому право власності на автомобіль перейшло;
 • новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на автомобіль.
Єдиний податок

Законодавець об’єднав всіх платників єдиного податку в чотири групи, раніше їх було шість. Всі платники єдиного податку, які до 1 січня 2015 року належали до третьої-шостої груп, зараз автоматично вважаються платниками єдиного податку третьої групи. Перереєстрація таких платників відбувається автоматично, не має вимоги подавати будь-які заяви.

Перша та друга група – це виключно фізичні особи – підприємці з річним об’ємом доходу до 300 000 грн. та 1,5 мільйонів грн. відповідно.

Третя група включає всі суб’єкти господарювання (фізичні та юридичні особи) з річним об’ємом доходу до 20 мільйонів грн. При цьому кількість найманих працівників, які можуть використовуватись платниками цієї групи, необмежена.

Знижено ставку єдиного податку для платників третьої групи:

 • 2% доходу — у разі сплати податку на додану вартість;
 • 4% доходу — у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

До четвертої групи належать виключно сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.

Для таких сільськогосподарських товаровиробників розмір ставок єдиного податку залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та обчислюється у відсотках бази оподаткування з одного гектара землі. При цьому базою оподаткування єдиним податком для таких платників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням відповідного коефіцієнта індексації.

Імпортний збір

28 грудня 2014 року Верховна Рада прийняла Закон України N 73-VIII «Про заходи стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року». Закон передбачає тимчасове (строком на 12 місяців) запровадження додаткового імпортного збору.

Додатковий імпортний збір справлятиметься за таким ставками:

 • 5% – для товарів, що класифікуються в товарних групах 25-97 згідно з УКТЗЕД.
 • 10% – для товарів, що класифікуються в товарних групах 1-24 згідно з УКТЗЕД.
 • 10% – для товарів, що підлягають оподаткуванню ввізним митом відповідно до ст. 374 Митного кодексу України (товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України).

Додатковий імпортний збір не справляється з життєво необхідних товарів, зокрема нафти та нафтопродуктів, природнього газу, вугілля, електроенергії.

Закон набере чинності після опублікування Кабінетом Міністрів України рішення щодо завершення консультацій з міжнародними фінансовими організаціями.

 

Всі новини