1. Home
 2. /
 3. Insights
 4. /
 5. Податок на доходи фізичних осіб в Україні
Червень 3, 2021

Податок на доходи фізичних осіб в Україні

1. Платники податку
2. Ставка податку
3. Об’єкт оподаткування

Платники податку

Платниками податку на доходи фізичних осіб є фізичні особи (далі по тексту – ПДФО), як нерезиденти, так і резиденти, та податкові агенти.

Ставка податку

Ставка ПДФО становить 18%. При виплаті дивідендів ставка ПДФО складає 5%. Але для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, ставка податку складає 9%.

Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є:

Для резидентів

Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід
Доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання)
Іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України

Для нерезидентів

Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні
Доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання)

Окремі доходи не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків.

До них належать, зокрема:

 • доходи у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери Міністерства фінансів України та на боргові зобов’язанні Національного банку України;
 • доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів, нарахованих на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями;
 • аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом України;
 • сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, чи пенсійна виплата, отримана платником податку за договором довгострокового страхування життя, сума пенсійної виплати із системи недержавного пенсійного забезпечення;
 • дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів;
 • основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи небанківської фінансової установи, яка повертається йому, сума, яка отримується платником податку внаслідок продажу права вимоги на депозит, а також основна сума кредиту, що отримується платником податку (протягом строку дії договору);
 • основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому;
 • основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку;
 • дохід фізичної особи-підприємця, з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування;
 • сума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної особи-емітента корпоративних прав, в обмін на такі корпоративні права;
 • інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими Міністерством фінансів України;
 • сума коштів, яка надається платнику податку міжнародною фінансовою організацією або іншою фінансовою організацією чи фондом у зв’язку із здійсненням заходів щодо енергоефективності та енергозбереження в Україні.
Всі новини