1. Home
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Перший крок до судової реформи
Березень 8, 2015

Перший крок до судової реформи

12 лютого 2015 року Верховна рада України ухвалила Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд». Цей Закон закладає правові засади для проведення судової реформи, яка має забезпечити ефективний захист прав і свобод громадян, інтересів юридичних осіб в судовому порядку, практичну реалізацію права на справедливий суд. Закон набирає чинності 28 березня 2015 року.

Громадяни

Громадянам надаються права, що стосуються гарантій рівності перед законом і судом, гласності та відкритості судового процесу, обов’язковості рішення суду та нормування неупередженого розподілу судових справ.

Закон передбачає, що інформація про суд, який розглядає справу, стадії розгляду, місце і час засідань має бути відкритою і підлягає оприлюдненню. Право бути присутніми у відкритому судовому засіданні не може бути обмежене. Крім того, висновки Верховного Суду України щодо застосування норм права стануть обов’язковими для суб’єктів владних повноважень, а суди будуть їх враховувати, що забезпечить однакове застосування норм права.

Судочинство

Органи виконавчої влади не матимуть впливу на процедури створення судів і визначення кількості суддів. Зменшується кількість адміністративних посад у судах, склад суддів приводиться у відповідність до реального навантаження.

Судді

Уточнено і посилено гарантії незалежності та недоторканності суддів, їх права та обов’язки. Порядок призначення судді на посаду, зокрема процедури добору кандидатів, відбіркового та кваліфікаційного іспитів, підготовки та навчання кандидатів на посади суддів, стане більш прозорими.

Закон визначає процедуру призначення суддів та обрання їх безстроково. Призначення на посаду судді вперше здійснює Президент України на підставі подання Вищої ради юстиції, безстроково суддів обирає Верховна Рада України за поданням Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Регламентовано незалежне оцінювання професійного рівня судді, від результатів якого залежатиме його подальша кар’єра. Щоб стимулювати підвищення рівня кваліфікації суддів, вводиться атестація.

Передбачено чітке визначення підстав та порядку здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів, введено низку видів дисциплінарних стягнень, чіткі терміни притягнення суддів до відповідальності та строки погашення дисциплінарних стягнень.

Вища кваліфікаційна комісія суддів

Крім цього, внесено зміни в організацію та порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка діятиме у складі кваліфікаційної і дисциплінарної палат. Закон уточняє вимоги до членів Комісії.

Всі новини