1. Головна
  2. /
  3. Insights
  4. /
  5. Отримання громадянства України

Лютий 10, 2021

Отримання громадянства України

1. Здійснення іноземної інвестиції
2. Процедура прийняття до громадянства України
3. Умови прийняття до громадянства України
4. Відмова у прийнятті до громадянства України

 

Найбільш поширеними підставами для оформлення українського громадянства є наявність сімейних/родинних відносин з громадянами України або іншими іммігрантами. Однак дедалі частіше саме іноземні інвестори цікавляться можливістю оформлення постійного проживання в Україні і як наслідок отримання українського громадянства.

Здійснення іноземної інвестиції

Особам, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше ніж 100 тис. доларів США, надається дозвіл на імміграцію. Дозвіл на імміграцію є підставою для отримання посвідки на постійне проживання, а це в свою чергу дає право на безперервне проживання на законних підставах на території України та подачі документів на отримання українського громадянства.

Процедура прийняття до громадянства України

Іноземець або особа без громадянства, які бажають прийняти громадянство України повинні подати заяву разом з необхідними документами, щодо прийняття громадянства України до Державної міграційної служби України (ДМС). ДМС перевіряє правильність заповнення та оформлення документів, наявність умов для прийняття до громадянства України і відсутність підстав, за наявності яких особа не приймається до громадянства України.

Після цього ДМС передає документи разом зі своїм висновком на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства, а вже Президент України приймає рішення і видає указ про прийняття іноземця до громадянства України. Датою набуття громадянства України є дата видання відповідного Указу Президента України.

Проте для проходження вищевказаної процедури іноземці, які бажають прийняти громадянство України, повинні дотримуватись умов, необхідних для прийняття громадянства України.

Умови прийняття до громадянства України

Умовами прийняття до громадянства України є:

1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;

2) подання зобов’язання припинити іноземне громадянство.

Іноземці, які подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це (виданий уповноваженим органом) до ДМС протягом двох років з моменту прийняття їх до громадянства України. Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов’язання припинити громадянство (підданство) цих держав.

Подання зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається:

  • від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави. Такі норми, наприклад, діють в Норвегії, Австрії, Японії, Китаї, Індії, Індонезії;
  • якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України. Як приклад, «Договір між Україною та Грузією про запобігання виникненню випадків подвійного громадянства та усунення вже існуючого подвійного громадянства».

3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх 5 років (таким документом може бути посвідка на постійне проживання в Україні).

Безперервне проживання на території України – це проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів. Не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України.

Ця умова не поширюється на іноземців, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад 2 роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад 2 роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті.

4) отримання дозволу на імміграцію.

5) володіння українською мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі).

6) документ про наявність законних джерел існування протягом останніх 6 місяців на момент подання заяви про прийняття до громадянства України.

Таким документом є виписка з банківського рахунка іноземця. При цьому сума коштів на банківському рахунку повинна бути не менше ніж 12 прожиткових мінімумів в Україні, встановлених на момент подання заяви про прийняття до громадянства України.

Відмова у прийнятті до громадянства України

До громадянства України не приймається особа, яка:

1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;

2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;

3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.

Всі новини