1. Головна
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Оновлено методику розрахунків штрафів за порушення конкурентного законодавства

Березень 11, 2016

Оновлено методику розрахунків штрафів за порушення конкурентного законодавства

16 лютого 2016 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) оприлюднив другу офіційну версію Рекомендаційних роз’яснень щодо порядку розрахунку штрафів за порушення конкуренційного законодавства, положення яких у подальшому увійдуть до основи масштабних законодавчих змін спрямованих на чітке врегулювання порядку визначення розмірів таких штрафів.

Оновлена версія Рекомендаційних роз’яснень враховує пропозиції правників та фахівців із економічних питань, що були висловлені ними протягом майже 6 місяців існування першої редакції.

Нововведеннями, зокрема, є:

  1. доповнено редакцію механізмом визначення штрафів за порушення, які пов’язані із недобросовісною конкуренцією та узгодженими діями;
  2. запроваджено максимальні розміри штрафів, які можуть бути накладені територіальними відділеннями АМКУ;
  3. уточнено механізм розрахунку штрафів за порушення правил здійснення економічної концентрації (угоди із злиття та поглинань) без дозволу АМКУ. Зокрема, збільшено розмір штрафів за повторне вчинення порушень конкуренційного законодавства (збільшено в 2 рази від базового розміру штрафів);
  4. збережено та розширено основні принципи Рекомендаційних роз’яснень («пропорційності», «розумності» та «відсутності дискримінації» стосовно суб’єктів господарювання) при прийнятті рішень органами АМКУ. При цьому таке визначення хоч й має досить широке тлумачення, однак зобов’язує органи АМКУ не застосовувати формалістичний підхід при прийнятті своїх рішень, як це на жаль, досить часто траплялось раніше;
  5. Розширено поділ усіх правопорушень на окремі групи за ступенем тяжкості їх наслідків для суспільства із встановленням для цих груп конкретних меж при визначенні розміру відповідальності. Із урахуванням того, що кожна група одержала свої «відсоткові межі», тепер чітко визначена гранична межа при розрахунку розміру штрафу. Наприклад, для особливо тяжких порушень (зловживання монопольним становищем) базовий розмір штрафу встановлено у розмірі 45% від виручки, пов’язаної з порушенням;
  6. Розширено перелік пом’якшувальних та обтяжувальних обставин, які відповідно будуть зменшувати або збільшувати розмір відповідальності при прийнятті рішення органами АМКУ. Зазначені новели хоча й не є новиною для права в цілому, але вперше на офіційному рівні дозволяють суб’єктам господарювання посилатись на конкретні обставини справи та стимулюватимуть їх співпрацювати із органами АМКУ.

Наступним кроком АМКУ, направленим на встановлення чіткого механізму визначення розміру штрафів, має бути прийняття Парламентом України, розробленого АМКУ законопроекту щодо механізму визначення штрафів за порушення конкурентного законодавства.

Всі новини