1. Home
 2. /
 3. Новини
 4. /
 5. Нове в компенсації витрат учасникам індустріальних парків в Україні
1 Лютого, 2023

Нове в компенсації витрат учасникам індустріальних парків в Україні

Вступ
1. Хто може отримати компенсацію?
2. Які витрати компенсуються?
3. Який розмір компенсації?
4. Як отримати компенсацію?
5. Чи можна відмовитися від компенсації?
6. Які наслідки подання неповного пакету документів?
7. Хто надає рекомендації щодо компенсації?
8. Що треба врахувати, готуючи документи?

 

Кабінет Міністрів України 3 січня 2023 року затвердив Порядок надання компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж об’єктів, розташованих в індустріальних парках України, ініціаторам створення, керуючим компаніям й учасникам індустріальних парків.

1. Хто може отримати компенсацію?

Компенсацію можуть отримати:

 • ініціатори створення індустріальних парків в Україні;
 • керуючі компанії;
 • учасники індустріальних парків.

2. Які витрати компенсуються?

Компенсувати можуть витрати на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж:

 • системи передачі чи систем розподілу електричної енергії;
 • загальної мережі залізниць;
 • мереж газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення;
 • інфраструктури електронних комунікаційних мереж.

Інша стаття за темою: Індустріальні парки в Україні: правові та податкові аспекти

При цьому, мережі газо-, тепло-, водопостачання, водовідведення та електронні комунікаційні мережі повинні бути розташовані за межами, а об’єкти, до яких мережі підключаються – в межах території індустріального парку.

3. Який розмір компенсації?

Компенсовано може бути до 100% вартості витрат.

При цьому треба враховувати наступне:

 • компенсація може бути надана з різних джерел: за рахунок коштів державного бюджету, місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених законом, але в будь-якому випадку, компенсація з усіх джерел не може перевищувати 100% вартості витрат;
 • компенсація коштом державного бюджету надається за кожний вид підключення або приєднання до інженерно-транспортних мереж в одному індустріальному парку лише один раз;
 • компенсація надається за фактично здійснені та підтверджені витрати;
 • компенсації підлягають витрати, здійснені не більше ніж за 36 місяців до моменту подання заяви на отримання компенсації;
 • компенсація надається тільки тим компаніям, стосовно яких на дату подання заяви не відкрито провадження у справі про банкрутство та які не перебувають на стадії ліквідації.

4. Як отримати компенсацію?

Щоб отримати компенсацію, треба подати заяву до Міністерства економіки України не пізніше 10 квітня року, в якому очікується отримання компенсації.

Заява повинна містити, зокрема:

 • інформацію про надання компенсації з інших джерел, крім того, з якого планується отримати компенсацію;
 • звернення про надання компенсації з інших джерел, крім того, з якого планується отримання, у році, в якому очікується отримання компенсації.

До заяви необхідно додати:

 • копії технічних умов і проектно-кошторисної документації на будівництво, в якій зазначені відомості про параметри підключення або приєднання до інженерно-транспортних мереж (якщо розробку цих документів передбачено законодавством);
 • копії договорів про виконання робіт і надання послуг підключення або приєднання до інженерно-транспортних мереж;
 • копії документів, які підтверджують факт виконання робіт і отримання послуг з підключення або приєднання до інженерно-транспортних мереж у повному обсязі;
 • копії документів, які підтверджують факт оплати за надані послуги (платіжні доручення, виписки з банківських рахунків тощо) та відображення його за даними бухгалтерського та податкового обліку;
 • копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури (крім випадків, передбачених законодавством);
 • інформація про право власності або користування земельними ділянками в межах відповідного індустріального парку;
 • обґрунтування, підтверджені керуючою компанією індустріального парку, про доцільність надання компенсації (якщо заяву подає учасник індустріального парку);
 • копії документів, що підтверджують факт надання та обсяг вже отриманої компенсації з інших, крім того, з якого планується отримання, джерел (якщо це мало місце).

До заяви також може бути додана і інша інформація щодо наявних в індустріальному парку об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та їх впливу на його функціонування.

5. Чи можна відмовитися від компенсації?

Можна в будь-який момент відмовитися від отримання компенсації у році, в якому очікується її отримання. Така відмова може бути зумовлена, наприклад, тим, що заявнику стало відомо про можливість отримання компенсації з інших джерел.

Про це потрібно письмово повідомити Міністерство економіки України не пізніше 10 листопада року, в якому заявник відмовляється від компенсації. Якщо заявник відмовляється у зв’язку з тим, що розраховує на отримання часткової компенсації з інших джерел, то він додатково подає в Міністерство економіки України інформацію про це, а також про зменшену очікувану суму компенсації.

Але навіть відмовившись від компенсації, можна подати заяву на її отримання в майбутньому.

6. Які наслідки подання неповного пакету документів?

Якщо документи подано не в повному обсязі, Міністерство економіки України припиняє розгляд заяви.

Крім того, якщо в процесі розгляду наданих документів зацікавленими органам виконавчої влади або органу місцевого самоврядування виявлено недостовірність, неактуальність чи некоректність інформації в наданих документах, або встановлено неповноту пакету, Міністерство економіки України також припиняє розгляд заяви.

Після зміни або усунення помилок в пакетів документів, заявник має право повторно подати заяву, але не пізніше ніж до 20 червня року, в якому очікується отримання компенсації.

7. Хто надає рекомендації щодо компенсації?

Рекомендації щодо надання компенсації готує утворена Міністерством економіки України постійно діюча міжвідомча комісія з підготовки рекомендацій щодо державного стимулювання індустріальних парків. Такі рекомендації надаються до 20 листопада року, в якому передбачено отримання компенсації.

8. Що треба врахувати, готуючи документи?

Комісія, яка готує рекомендації щодо надання компенсації, враховує ряд критеріїв, зокрема:

 • частку залучених коштів з інших джерел у кошторисній вартості проекту (негативним вважається низька (найнижча) частка);
 • різницю між заявленим обсягом компенсації та кошторисною вартістю проекту (негативним фактором є низька (найнижча) різниця);
 • різницю між заявленим обсягом компенсації та обсягом фактично здійснених витрат (негативним фактором є велика (найбільша) різниця);
 • підхід заявника до виправлення недоліків в повторно поданій заяві (якщо недоліки або обставини, у зв’язку з якими попередній розгляд заяви був припинений, не усунуті, а заява повторно подана – це є негативним фактором).

Ці критерії необхідно врахувати, готуючи заяву та оцінюючи обставини, які можуть дозволити отримати компенсацію.

В будь-якому випадку, рішення про відмову у наданні компенсації не скасовує можливості подання заяви на компенсації в майбутньому.

Всі новини