1. Home
 2. /
 3. Insights
 4. /
 5. Дозвіл на працевлаштування в Україні
4 Квітня, 2021

Дозвіл на працевлаштування в Україні

1. Вступ
2. Загальні положення
3. Кому не потрібно отримувати дозвіл на працевлаштування
4. Строк дії дозволу на працевлаштування
5. Необхідні документи
6. Збір за видачу дозволу на працевлаштування
7. Внесення змін до дозволу на працевлаштування
8. Інші положення
9. Відповідальність за допуск до роботи іноземця без дозволу на працевлаштування

 

Українське трудове законодавство встановлює імперативне правило, що дозволяє іноземним громадянам або особам без громадянства працювати в Україні лише за умови отримання дозволу на працевлаштування. В свою чергу дозвіл на працевлаштування є підставою для отримання відповідного типу української візи та посвідки на тимчасове проживання в Україні, що діє протягом періоду дії дозволу на працевлаштування.

Загальні положення

Перше, що потрібно відзначити, це те, що саме роботодавець має подати заяву на отримання дозволу на працевлаштування, а не іноземний громадянин. Дозвіл на працевлаштування видається конкретній особі для певної посади і не може бути переданий третій особі.

Таким чином, дозвіл на працевлаштування в Україні має обмежену дію (він не надає необмеженого доступу до українського ринку праці) і прив’язаний до конкретного роботодавця.

Кому не потрібно отримувати дозвіл на працевлаштування

Дозвіл на працевлаштування в Україні не потрібно отримувати:

 • іноземним громадянам або особам без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання в Україні,
 • працівникам іноземних представництв в Україні,
 • у випадку участі іноземних громадян або осіб без громадянства у реалізації проекту міжнародної технічної допомоги в Україні,
 • в інших випадках, передбачених українським законодавством.

Строк дії дозволу на працевлаштування

Строк дії дозволу на працевлаштування:

 • як правило, дозвіл на працевлаштування видається на строк до одного року;
 • для особливих категорій іноземців та іноземних відряджених працівників дозвіл на працевлаштування видається на строк до трьох років;
 • для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв видається дозвіл на працевлаштування на період дії рішення іноземної компанії про переведення іноземця на роботу в Україну.

Дозвіл на працевлаштування може бути виданий на більш короткі строки, які мають бути вказані роботодавцями у заяві.

Дозволи на працевлаштування видаються, якщо іноземцю виплачується місячна заробітна плата у розмірі, щонайменше:

 • 5 мінімальних заробітних плат (30 000 грн. (приблизно 1060 доларів США) станом на 2021 р.) – для іноземних працівників громадських об’єднань, благодійних організацій та навчальних закладів;
 • 10 мінімальних зарплат (60 000 гривень (приблизно 2130 доларів США) станом на 2021 рік) – для всіх інших категорій працівників.

Вимоги до мінімального розміру заробітної плати не застосовуються для спеціальних категорій іноземних працівників (високооплачуваних іноземних фахівців; засновників та / або акціонерів та / або кінцевих бенефіціарів юридичної особи, створеної в Україні; випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів; іноземних професіоналів мистецтва; іноземних ІТ-фахівців).

Необхідні документи

Для отримання дозволу на працевлаштування необхідно подати такі документи:

1. заяву;
2. нотаріально завірену копія паспорта іноземного громадянина з його перекладом на українську мову;
3. одну кольорову фотокартку;
4. копію проекту трудового договору (контракту) з іноземцем, засвідчену роботодавцем.

Для працевлаштування окремих категорій іноземців роботодавець додатково подає такі документи:

 • копію диплома іноземного громадянина (для випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів);
 • нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (для іноземних працівників творчих професій);
 • копію договору (контракту), укладеного між українською та іноземною компанією, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (для відряджених іноземних працівників);
 • рішення іноземної компанії про переведення робітника на роботу в Україну та копія контракту про переведення, укладеного з ним, із зазначенням періоду роботи в Україні (для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв).

Всі документи, видані за кордоном, повинні бути апостильовані (або легалізовані) після їх нотаріального посвідчення, а потім перекладені на українську мову.

Збір за видачу дозволу на працевлаштування

Збір за видачу дозволу на працевлаштування в Україні становить:

 • 13 620 грн. (приблизно 460 доларів США) – для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років або їх дія продовжується на такий строк;
 • 9 080 грн. (приблизно 320 доларів США) – для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно або їх дія продовжується на такий строк;
 • 4 540 грн. (приблизно 160 доларів США) – для дозволів, що видаються на строк до шести місяців або їх дія продовжується на такий строк.

Збір має бути сплачений на рахунок відповідної служби зайнятості України протягом десяти робочих днів після прийняття позитивного рішення про видачу дозволу на працевлаштування іноземця в Україні.

Внесення змін до дозволу на працевлаштування

Роботодавець зобов’язаний звернутися до відповідної служби зайнятості України із заявою про внесення змін до дозволу на працевлаштування в Україні не пізніш як за 30 днів після виникнення однієї з таких обставин:

 • зміна найменування юридичної особи – роботодавця, реорганізація або виділ юридичної особи – роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по-батькові фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем;
 • оформлення нового паспортного документа іноземця, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по-батькові іноземця;
 • зміна назви посади іноземця, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл на працевлаштування в Україні.

Інші положення

Рішення про видачу дозволу на працевлаштування в Україні приймається відповідною службою зайнятості України протягом 7 робочих днів, а при продовженні дії дозволу на працевлаштування – протягом 3 робочих днів. Законодавство України не встановлює обмеження кількості дозволів на працевлаштування в Україні. Заява на продовження дозволу на працевлаштування повинна бути подана не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення строку дії дозволу на працевлаштування в Україні.

Роботодавець може призначити іноземного фахівця на декілька керівних посад (за сумісництвом). Роботодавець зобов’язаний укласти трудовий договір (контракт) з іноземцем не пізніше ніж за 90 календарних днів з дати видачі дозволу та надати службі зайнятості копію трудового договору (контракту), завірену роботодавцем, протягом десяти календарних днів після його підписання.

Відповідальність за допуск до роботи іноземця без дозволу на працевлаштування

Законодавство України передбає накладення досить значних штрафів на українського роботодавця, якщо він працевлаштовує або допускає іноземця до роботи без отримання дозволу на працевлаштування.

Так, у разі застосування роботодавцем праці іноземця без дозволу на працевлаштування на такого роботодавця (юридичну особу або фізичну особу-підприємця) накладається штраф у розмірі, що становить 120 000 грн. (приблизно 4 250 доларів США). У випадку застосування роботодавцем праці іноземця на інших умовах, ніж ті, що передбачені дозволом на працевлаштування, або у випадку застосування праці ноземця іншим роботодавцем, накладається штраф у розмірі 60 000 грн. (приблизно 2125 доларів США).

На посадових осіб підприємства (директора підприємства) за допуск до роботи іноземця без отримання дозволу на працевлаштування в Україні накладається штраф у розмірі від 8 500 до 17 000 грн (приблизно від 600 до 1200 доларів США).

Всі новини