1. Home
  2. /
  3. Insights
  4. /
  5. 6 кроків до придбання нерухомості в Україні: чек-ліст для іноземців
Червень 2, 2020

6 кроків до придбання нерухомості в Україні: чек-ліст для іноземців

Українське законодавство практично не містить обмежень щодо можливості для іноземців придбати нерухомості в Україні. Іноземні громадяни мають право розпоряджатися придбаною нерухомістю на свій розсуд: користуватися нею, здавати в оренду, дарувати, обмінювати, продавати, віддавати в заставу, вносити до статутного капіталу та передавати у спадок.

Процедуру придбання іноземними громадянами нерухомості в Україні можна поділити на 6 простих кроків:

1. Видача довіреностей
2. Отримання реєстраційного номера платника податків в Україні
3. Дью ділідженс нерухомості
4. Оцінка вартості нерухомості
5. Укладання договору та реєстрації права власності
6. Сплата купівельної ціни

 

1. Видача довіреностей

Усі перераховані нижче дії, зокрема підписання договору купівлі-продажу, відкриття інвестиційного рахунку, здійснення всіх необхідних платежів в Україні тощо, можуть виконуватися іноземним громадянином особисто або його довіреною особою, яка діє на підставі довіреності. Це означає, що всі ці дії може виконувати юрист.

 

Як іноземцям придбати нерухомість в Україні - DLF attorneys-at-law

 

Довіреність може видаватися як в Україні, так і за кордоном. Довіреності та інші документи, що були видані за кордоном, потребують офіційного засвідчення (апостилізації або консульської легалізації – залежно від країни, де був виданий відповідний документ).

2. Отримання реєстраційного номера платника податків в Україні

Для придбання нерухомості в Україні іноземцю (або його представнику, який діє на підставі довіреності) необхідно отримати реєстраційний номер платника податків в Україні.

Процедура отримання цього реєстраційного номеру проста: до належного органу Державної фіскальної служби України подається заява із зазначенням особистих даних, до якої додається нотаріально завірений переклад паспорту іноземного громадянина. Видача реєстраційного номера платника податків відбувається протягом 5 робочих днів.

3. Дью ділідженс (перевірка) нерухомості

При купівлі нерухомості слід в першу чергу зважати на особливості придбання нерухомого майна на первинному ринку (придбання у забудовника або інвестиція в будівництво) та вторинному ринку нерухомості (купівля у попередніх власників).

При купівлі квартири на вторинному ринку нерухомості можуть виникати потенційні ризики, які можна ретельно проаналізувати, а також усунути чи мінімізувати в рамках перевірки дью ділідженс. Така перевірка, якщо вона здійснюється належним чином, дозволяє уникнути всіх прихованих пасток.

Загалом слід відзначити, що придбання квартири у новобудові на території України супроводжується певними ризиками, такими як, наприклад, наявність у забудовника дозвільної документації або його репутація. Всі ці ризики мають стати предметом ретельного юридичного аналізу до підписання договору купівлі-продажу.

4. Оцінка вартості нерухомості

При купівлі нерухомості, яка вже була в експлуатації, необхідно провести оцінку вартості відповідного об’єкту. Зазвичай, така перевірка триває 1-2 робочих дні.

5. Укладення договору та реєстрації права власності

Реєстрацію та нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу нерухомості здійснює український нотаріус. Паралельно із реєстрацією договору купівлі-продажу нотаріус також реєструє передачу прав власності на нерухомість.

У процесі зазначеної вище реєстрації нотаріус має перевірити, чи були сплачені всі необхідні податки та збори, чи є у сторін право на укладання відповідної угоди та чи наявні у нерухомості ті чи інші обтяження.

Необхідні документи

Для придбання іноземним громадянином нерухомості в Україні та її офіційної реєстрації необхідні, як правило, наступні документи:

– закордонний паспорт іноземного громадянина з перекладом на українську мову;
– реєстраційний номер платника податків в Україні;
– згода чоловіка або дружини; ця вимога стосується одружених іноземних громадян. Цей документ може видаватися як в Україні, так і за кордоном; в останньому випадку він підлягає нотаріальному завіренню та апостилізації.
– підтвердження сплати обов’язкових платежів і зборів.

Витрати

Реєстрація договору купівлі-продажу нерухомості тягне за собою такі витрати:

  • 1% купівельної ціни – державний збір (сплачує покупець),
  • 1% купівельної ціни – обов’язкове відрахування до Пенсійного фонду (стягується з українського продавця, проте часто сплачує покупець),
  • послуги нотаріуса (за домовленістю).

Видатки при купівлі квартири у новобудові (податки, реєстраційні збори тощо) залежать від умов продажу, які пропонує забудовник у кожному окремому випадку.

6. Сплата купівельної ціни

Для сплати купівельної ціни за обраний об’єкт нерухомості іноземному громадянину необхідно відкрити інвестиційний рахунок в українському банку. Добре зарекомендувала себе наступна процедура (особливо якщо іноземний громадянин планує в майбутньому продавати нерухомість, придбану на території України):

– перерахування іноземної валюти із-за кордону на відкритий інвестиційний рахунок;
– конвертація іноземної валюти в українську валюту (для подальшого здійснення іноземної інвестиції);
– перерахування грошових коштів в українській валюті з інвестиційного рахунку на поточний рахунок українського продавця.

Для сплати за придбання нерухомості, включаючи перерахування коштів в Україну та підтвердження перерахування коштів з боку українського банку, необхідно від 3 до 6 робочих днів.

Важливо! Відповідно до вимог національного та міжнародного законодавства, для громадян США можуть діяти інші умови та строки щодо відкриття інвестиційного рахунку та перерахування коштів, ніж ті, що зазначені вище.

Різне

Важливо! Зазвичай, придбання нерухомості займає менше часу, ніж сума зазначених вище строків, оскільки деякі зі згаданих дій можуть здійснюватися паралельно.

Вказана вище інформація для іноземних громадян щодо придбання нерухомості значною мірою стосується також юридичних осіб. Однак слід зазначити, що у випадку з останніми є певні нюанси. Зокрема, замість отримання реєстраційного номера платника податків юридична особа повинна пройти реєстрацію у відповідному податковому органі. А до переліку необхідних документів додається актуальний витяг із торгового реєстру (замість паспорта).

Варто звернути увагу на ще один момент: при купівлі нерухомості у формі окремої будівлі (наприклад, заміського будинку) іноземний громадянин може разом із правом власності на цю будівлю купувати земельну ділянку, на якій розташована ця будівля.

Більше інформації на тему придбання іноземним громадянином нерухомості в Україні, зокрема щодо оренди нерухомості, податків на нерухомість, а також продажу нерухомості іноземцем можна знайти тут.

Всі новини