1. Головна
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Зниження кворуму загальних зборів АТ

Квітень 1, 2015

Зниження кворуму загальних зборів АТ

19 березня 2015 року ВРУ внесла зміни до Закону України “Про акціонерні товариства”. Зміни торкнулися кворуму загальних зборів акціонерів, порядку виплати дивідендів, а також механізму обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства. Ці зміни до Закону набрали чинності 27 березня 2015 року.

Так, запроваджено зниження кворуму загальних зборів АТ з 60% до 50% + 1 акція для всіх акціонерних товариств, а не тільки для тих товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави і в яких держава є власником 50 і більше відсотків акцій.

Також внесено зміни до механізму виплати дивідендів. Тепер у разі невиплати дивідендів у строк, встановлений законом або загальними зборами акціонерів, у акціонера виникає право звернутися до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису на документах, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку.

Крім цього, встановлено, що права акціонерів стосовно внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства та порядок їх внесення не можуть змінюватися статутом акціонерного товариства. У разі дострокового припинення повноважень одного або кількох членів наглядової ради і до обрання всього його складу, засідання наглядової ради є правомочними за умови, що кількість діючих членів наглядової ради становить більше половини його складу.

Всі новини