Квітень 1, 2015

Зниження кворуму загальних зборів АТ

19 березня 2015 року ВРУ внесла зміни до Закону України “Про акціонерні товариства”. Зміни торкнулися кворуму загальних зборів акціонерів, порядку виплати дивідендів, а також механізму обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства. Ці зміни до Закону набрали чинності 27 березня 2015 року.

Так, запроваджено зниження кворуму загальних зборів АТ з 60% до 50% + 1 акція для всіх акціонерних товариств, а не тільки для тих товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави і в яких держава є власником 50 і більше відсотків акцій.

Також внесено зміни до механізму виплати дивідендів. Тепер у разі невиплати дивідендів у строк, встановлений законом або загальними зборами акціонерів, у акціонера виникає право звернутися до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису на документах, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку.

Крім цього, встановлено, що права акціонерів стосовно внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства та порядок їх внесення не можуть змінюватися статутом акціонерного товариства. У разі дострокового припинення повноважень одного або кількох членів наглядової ради і до обрання всього його складу, засідання наглядової ради є правомочними за умови, що кількість діючих членів наглядової ради становить більше половини його складу.

Всі новини