1. Головна
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Збільшення штрафів за порушення трудового законодавства

Лютий 7, 2017

Збільшення штрафів за порушення трудового законодавства

6 грудня 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 1774-VIII, який набрав чинності 1 січня 2017 року.

Цей Закон, зокрема, вносить зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України, якою передбачено відповідальність за порушення положень законодавства про працю.

Так, відповідно до Закону юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу:

  • 100 мінімальних зарплат (320 тис. грн.), – у разі недопуску державного інспектора праці до перевірки, коли вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску (виплата зарплати у конверті);
  • 10 мінімальних зарплат (32 тис. грн.) – за кожного працівника при недотриманні мінімальних державних гарантій в оплаті праці (напр., за непроведення оплати за роботу у вихідний або святковий день);
  • 3 мінімальні зарплати (9 600 грн.) – за порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплату зарплати не в повному обсязі, за недопущення інспекторів до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні;
  • 30 мінімальних зарплат (96 тис. грн.) – у разі допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків;
  • 10 мінімальних зарплат (32 тис. грн.) – за кожного працівника у разі недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
  • 1 мінімальна зарплата (3 200 грн.) – за порушення інших вимог трудового законодавства, крім зазначених вище. До цього виду штрафу відноситься також штраф за неподання або несвоєчасне подання повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Право на проведення перевірки щодо дотримання норм трудового законодавства, а також застосування штрафних санкції до роботодавців, можуть інспекція з питань праці, органи місцевого самоврядування та Фіскальна служба України (у частині сплати податків).

Всі новини