1. Home
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Відміна печаток та реєстраційного збору
30 Жовтня, 2014

Відміна печаток та реєстраційного збору

30 жовтня 2014 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» № 1206-VII від 15 квітня 2014 року.

Одним із найважливіших нововведень цього закону є скасування обов’язкової наявності печатки в юридичної особи. Тепер частина 1 статті 58`1 Господарського кодексу України викладена в такій редакції: «Суб`єкт господарювання може мати печатки». Це означає, що кожний суб’єкт господарювання на власний розсуд зможе вирішувати, мати йому печатку чи ні. Одночасно зі змінами до Господарського кодексу, згаданий Закон виключає обов’язковість наявності та використання печатки також в інших нормативно-правових актах (у Цивільному кодексі, Законах України «Про нотаріат» та «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в України» та ін.), норми яких торкаються цього питання.

Як наслідок, печатка, як обов’язковий атрибут, виключена з таких документів, як договори, реєстраційні документи, протоколи загальних зборів, довіреності від імені юридичної особи, звіти. Такі нововведення надають офіційного статусу документам за наявності лише підпису уповноваженої особи (директора підприємства).

Однак, законодавство зберігає вимогу використовувати печатку для окремих видів суб’єктів господарювання. Як приклад, органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані використовувати печатку при посвідченні ліцензій та інших дозвільних документів. Залишається в дії також вимога про посвідчення печаткою суду деяких судових документів; печатка залишатиметься обов’язковою і в діяльності банків, нотаріусів, державних експертних установ, сертифікованих інженерів-землевпорядників, архітекторів, інженерів проектів будівництва, арбітражних керуючих, громадських об’єднань.

Також Закон скасовує сплату реєстраційного збору за первинну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (до цього часу збір за реєстрацію становив 170 гривень для юридичних осіб та 34 гривні — для фізичних осіб-підприємців), та встановлює механізм реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців шляхом подання електронних документів без обов’язкового використання електронного цифрового підпису (цей порядок застосовується тільки для новостворюваних юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Подання документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи або до відомостей про фізичну особу-підприємця здійснюється виключно на паперових носіях без подання електронних документів). Зазначимо, що використання електронного цифрового підпису суб’єктами господарювання для цілей оподаткування залишається без змін.

Закон також розширює перелік відомостей про юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, які підлягають опублікуванню на офіційному сайті Єдиного державного реєстру.

Всі новини