1. Home
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Стандартизація продукції. Крок до ЄС
Березень 9, 2015

Стандартизація продукції. Крок до ЄС

З прийняттям Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» № 124-VIII від 15 лютого 2015 року Верховна Рада запровадила нормативний документ, що визначає правила розроблення, оформлення, прийняття та застосування технічних регламентів в Україні. Прийняття цього Закону зумовлене, насамперед, необхідністю адаптації національного законодавства у сфері технічного регулювання до законодавства Європейського Союзу.

Метою створення технічних регламентів є захист життя та здоров’я людей, тварин і рослин, охорона довкілля та природних ресурсів, забезпечення енергоефективності, захист майна, забезпечення національної безпеки.

Розробка, прийняття та застосування технічних регламентів буде здійснюватись на підставі принципів, визначених Угодою Світової організації торгівлі про технічні бар’єри в торгівлі, що є додатком до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року.

Закон визначає органи виконавчої влади, уповноважені здійснювати державну політику у сфері технічного регулювання, їх повноваження при здійсненні своїх функцій, а також процедури, яких вони мають дотримуватися, починаючи з розробки проектів технічних регламентів, їх узгодження, оцінки відповідності, публікації технічних регламентів та закінчуючи контролем за їх дотриманням.

Крім цього, Закон передбачає можливість визначення незалежних організацій, які призначені для здійснення оцінки відповідності технологій, та акредитованих випробувальних лабораторій виробників, які можуть використовуватись для здійснення діяльності з оцінки відповідності для підприємства, визначених у відповідних технічних регламентах.

Слід звернути увагу, що у випадках, визначених у технічних регламентах, на продукцію, що визначена такими технічними регламентами, повинен наноситись знак відповідності технічним регламентам. Форма та опис такого знака відповідності технічним регламентам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Загалом варто відзначити, що процес гармонізації національного законодавства, норм, правил, регламентів, стандартів є доволі повільним та складним. Тому прийняття закону, спрямованого на те, щоб зробити цей процес більш контрольованим, є дуже важливим. Він визначає правила розроблення та прийняття технічних регламентів, визначає організації, відповідальні за їх розробку та ухвалення, і, таким чином, вносить системність у цей складний процес.

Прийняття Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» забезпечить виконання Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів з ЄС.

Закон набирає чинності з 10 лютого 2016 року.

Всі новини