1. Home
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Спрощено порядок видачі індивідуальних валютних ліцензій
31 Травня, 2018

Спрощено порядок видачі індивідуальних валютних ліцензій

Національний Банк України спростив порядок отримання електронних ліцензій для фізичних осіб. Відповідні зміни були внесені Постановою НБУ від 26 квітня 2018 року № 45. Тепер для отримання індивідуальної електронної ліцензії перелік документів, які підтверджують достатність доходів для здійснення операцій з індивідуальною ліцензією, розширений, а достатність доходів зможе перевірятись не тільки на підставі приватної власності фізичної особи, що звертається за ліцензією, а також на підставі спільної сумісної власності подружжя.

Так, раніше документами, що підтверджували джерела доходів достатніх для проведення транзакції, були декларації про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу, довідки контролюючого органу про суми виплачених фізичній особі доходів та сплачених податків та інформація з офіційного сайту Національного агентства з питань запобігання корупції з декларацій про майновий стан і доходи.

Відтепер документами, на підставі яких уповноважений банк повинен з’ясувати наявність джерел походження коштів фізичної особи, у тому числі коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя, можуть бути (крім вище зазначених документів) також договори про продаж рухомого та/або нерухомого майна, інші документи, які підтверджують джерела походження коштів фізичної особи.

Джерелом походження коштів фізичної особи, у тому числі коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя, згідно останніх змін може бути: заробітна плата та/або інші виплати і винагороди, які виплачені (надані) у зв’язку з трудовими відносинами, доходи, отримані від господарської / незалежної професійної діяльності, доходи, отримані від операцій з продажу об’єктів рухомого та/або нерухомого майна, інвестиційний прибуток, успадковані кошти, інші виплати відповідно до умов цивільно-правових правочинів (договорів).

Окрім документів, що підтверджують джерела походження коштів, особа подає в банк також заяву про видачу е-ліцензії, засвідчену підписом фізичної особі (заявника), а також оригінали або копії документів, що підтверджують мету здійснення переказу з України (договір, рахунок та/або інші документи, що використовуються в міжнародній практиці). Оригінали необхідних документів можуть подаватися до уповноваженого банку як паперові документи та/або у вигляді електронних документів. Заява до Національного банку про видачу е-ліцензії у вигляді електронного документа повинна бути підписана фізичною особою (заявником) електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».

Зміни торкнулись також фізичних осіб-підприємців. Якщо раніше електронні індивідуальні ліцензії видавались виключно фізичним особам, то тепер фізичні особи-підприємці можуть також звертатись в банк для отримання індивідуальної е-ліцензії. Норми щодо видачі е-ліцензій поширюються відтепер на валютні операції фізичних осіб незалежно від наявності/відсутності в цих осіб статусу підприємця за умови, що ці операції здійснюються фізичними особами для власних потреб та не пов’язані з їх підприємницькою діяльністю.

Скористатись індивідуальною електронною ліцензією фізичні особи можуть для здійснення таких операцій як інвестування за кордон (придбання нерухомості або корпоративних прав закордоном); оплати за договором страхування життя іноземній страховій компанії, а також для розміщення коштів на власному рахунку в іноземній державі. Для отримання електронної індивідуальної ліцензії для цих операцій фізична особа повинна звернутись в уповноважений банк з визначеним переліком документів, який в свою чергу після перевірки документів звертається до Національного Банку України, що безпосередньо видає е-ліцензію.

Після отримання індивідуальної е-ліцензії фізичній особі дозволяється протягом календарного року провести на підставі виданих їй е-ліцензій валютні операції на загальну суму, що не має перевищувати в сукупності 50 000 доларів США включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті).

Всі новини