1. Home
 2. /
 3. Insights
 4. /
 5. Реєстрація та діяльність виконавців у проєктах міжнародної технічної допомоги в Україні
20 Травня, 2024

Реєстрація та діяльність виконавців у проєктах міжнародної технічної допомоги в Україні

Вступ
1. Реєстрація проєкту МТД
2. Перереєстрація проєкту МТД
3. Відмова або ануляція реєстрації
4. Акредитація виконавців проєкту

 

У розумінні законодавства України Міжнародна технічна допомога (МТД) – це фінансові й інші ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надають партнери з розвитку на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України.

1. Реєстрація проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги

Програми, проєкти міжнародної технічної допомоги в Україні підлягають обов’язковій державній реєстрації, яку здійснює спеціально уповноважений орган, із внесенням до Державного реєстру програм і проєктів міжнародної технічної допомоги.

Державна реєстрація проєктів (програм) МТД є підставою для акредитації їхніх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.

Державну реєстрацію проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги проводить Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Для державної реєстрації проєктів (програм) МТД реципієнт (реципієнти) та партнер з розвитку або уповноважена партнером з розвитку особа подають до Секретаріату Кабінету Міністрів України, серед іншого, такі документи:

 • клопотання про державну реєстрацію проєкту (програми) МТД, яке містить відомості про:
  • партнера з розвитку (найменування, місцезнаходження, місцезнаходження в Україні уповноваженого партнером з розвитку органу, ім’я, прізвище, посада координатора робіт);
  • виконавця;
  • реципієнта;
  • бенефіціара;
  • номер проєкту (програми) МТД, визначений партнером з розвитку;
 • копію контракту, укладеного між партнером з розвитку та виконавцем, яку засвідчує партнер із розвитку або виконавець (або частини цього контракту), в якій визначено:
  • цілі, завдання проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги;
  • види й обсяги МТД, яка надається для цілей проєкту (програми);
  • кошторисну вартість, строк й етапи реалізації проєкту (програми) МТД;
 • лист від бенефіціара про підтримку і зацікавленість у результатах проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги та згоду на провадження діяльності, вказаної у контракті;
 • план закупівлі, який засвідчує партнер з розвитку або виконавець (у разі виникнення потреби в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України);
 • документ (меморандум, заява про наміри, план діяльності, технічне завдання, партнерська угода тощо), який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проєктом (програмою) між партнером з розвитку чи виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром). Особою, яка подає документи може бути будь-яка особа, яку уповноважить партнер з розвитку.

Секретаріат Кабінету Міністрів України розглядає подані документи протягом 10 робочих днів із дня надходження документів і приймає рішення щодо проведення державної реєстрації проєкту (програми) МТД.

Якщо документи подано в повному обсязі, Секретаріат Кабінету Міністрів України приймає рішення щодо проведення державної реєстрації проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги.

Державна реєстрація проєкту (програми) МТД підтверджується реєстраційною карткою проєкту (програми).

Протягом місяця після отримання від Секретаріату Кабінету Міністрів України копії реєстраційної картки проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги, бенефіціар повинен:

 • прийняти рішення про організацію роботи з нагляду за реалізацією проєкту (програми) МТД;
 • визначити координатора проєкту (програми) МТД (це повинно бути зазначено в рішенні);
 • надсилати копію цього рішення Секретаріату Кабінету Міністрів України.

2. Перереєстрація проєкту (програми) МТД

Проєкт міжнародної технічної допомоги необхідно перереєструвати у разі зміни:

 • партнера з розвитку;
 • виконавців;
 • реципієнтів;
 • бенефіціара;
 • найменування партнера з розвитку, виконавців, реципієнтів, бенефіціара;
 • назви, цілей, змісту, кошторисної вартості, строків виконання проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги;
 • подання плану закупівлі.

Склад документів, який надається для перереєстрації проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги, залежить від її підстав.

У разі зміни реципієнта (реципієнтів) для перереєстрації проєкту (програми) МТД реципієнт (реципієнти) та партнер із розвитку або уповноважена партнером з розвитку особа подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України такі документи:

 • клопотання про державну реєстрацію проєкту (програми) МТД;
 • документ (меморандум, заява про наміри, план діяльності, технічне завдання, партнерська угода тощо), який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проєктом (програмою) міжнародної технічної допомоги між партнером з розвитку або виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром).

У разі продовження строків виконання проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги на строк від 1 до 6 місяців без зміни кошторисної вартості партнер з розвитку або його уповноважена особа подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України такі документи:

 • клопотання про державну реєстрацію проєкту (програми) МТД;
 • копію контракту, укладеного між партнером з розвитку та виконавцем, яку засвідчує партнер з розвитку або виконавець (або частини цього контракту), в якій визначено цілі, завдання проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги, види та обсяги МТД, яка надається для цілей проєкту (програми), кошторисну вартість, строк й етапи реалізації проєкту (програми) МТД;
 • лист від бенефіціара про підтримку та зацікавленість у результатах проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги та згоду на провадження діяльності, зазначеної у контракті.

У разі продовження строків виконання проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги на строк понад 12 місяців, партнер з розвитку або його уповноважена особа подає такі документи:

 • документ (меморандум, заява про наміри, план діяльності, технічне завдання, партнерська угода тощо), який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проєктом (програмою) міжнародної технічної допомоги, між партнером з розвитку або виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром);
 • реципієнт, який уклав грантову угоду з партнером з розвитку або виконавцем, подає завірену ним копію такої грантової угоди.

У разі зміни кошторисної вартості проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги, виконавців проєкту, бенефіціара проєкту, партнер з розвитку або його уповноважена особа подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України:

 • клопотання про державну реєстрацію проєкту (програми) МТД;
 • копію контракту, укладеного між партнером з розвитку і виконавцем, яку засвідчує партнер з розвитку або виконавець або його частини, в якій визначено цілі, завдання проєкту (програми) МТД, види та обсяги міжнародної технічної допомоги, яка надається для цілей проєкту (програми), кошторисну вартість, строк та етапи реалізації проєкту (програми) МТД;
 • лист від бенефіціара про підтримку та зацікавленість у результатах проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги та згоду на провадження діяльності, зазначеної у контракті;
 • засвідчений партнером з розвитку або виконавцем план закупівлі (подається в тому випадку, якщо потрібно реалізувати права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України).

Якщо план закупівлі не було подано для здійснення державної реєстрації проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги, реципієнт (бенефіціар) або партнер з розвитку подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України:

 • клопотання про державну реєстрацію проєкту (програми) МТД;
 • засвідчений партнером з розвитку або виконавцем план закупівлі.

У разі зміни найменування партнера з розвитку або виконавця партнер із розвитку або його уповноважена особа та у разі зміни найменування реципієнта реципієнт подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України:

 • клопотання про державну реєстрацію проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги;
 • копію документа, який став підставою для зміни найменування.

У разі зміни найменування бенефіціара, бенефіціар подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України:

 • копію контракту, укладеного між партнером з розвитку і виконавцем, яку засвідчує партнер із розвитку або виконавець або копія частини контракту, в якій визначено цілі, завдання проєкту (програми) МТД, види та обсяги міжнародної технічної допомоги, яка надається для цілей проєкту (програми), кошторисну вартість, строк та етапи реалізації проєкту (програми) МТД;
 • лист від бенефіціара про підтримку та зацікавленість у результатах проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги та згоду на провадження діяльності, зазначеної у контракті;
 • копію документа, який став підставою для зміни найменування (наприклад, рішення засновника про зміну найменування).

В інших випадках перереєстрація проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги здійснюється в тому ж порядку, що і реєстрація.

3. Відмова або ануляція реєстрації проєкту (програми) МТД

У державній реєстрації проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги в Україні може бути відмовлено в разі:

 • невідповідності поданих заявником документів вимогам, встановленим для подання документів для реєстрації проєкту (програми) МТД;
 • невідповідності проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги стратегічній або щорічній програмі, узгодженій з партнером з розвитку;
 • завершення строку реалізації проєкту (програми) МТД;
 • виявлення в поданих документах недостовірної інформації.

Секретаріат Кабінету Міністрів України може анулювати державну реєстрацію проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги в Україні у разі:

 • відмови партнерів з розвитку, виконавців або реципієнтів від реалізації проєкту (програми) МТД;
 • якщо реципієнт не може усунути виявлені порушення щодо нецільового використання міжнародної технічної допомоги та/або виконавець не може усунути виявлені порушення щодо неналежної реалізації проєкту (програми) у строки, що їх визначив бенефіціар;
 • якщо реципієнт не може усунути виявлені порушення щодо нецільового використання міжнародної технічної допомоги та/або виконавець не може усунути виявлені порушення щодо неналежної реалізації проєкту (програми), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, у строки, що їх визначив Секретаріат Кабінету Міністрів України;
 • якщо реципієнт не може усунути виявлені порушення щодо нецільового використання міжнародної технічної допомоги та/або виконавець не може усунути виявлені порушення щодо неналежної реалізації проєкту (програми), який спрямований на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, у строки, що їх визначив Секретаріат Кабінету Міністрів України.

4. Акредитація виконавців проєкту (програми) МТД

Акредитацію виконавців проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги проводить Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Для акредитації виконавців (юридичних осіб-нерезидентів) до Секретаріату Кабінету Міністрів України подаються:

 • лист-звернення від партнера з розвитку щодо акредитації виконавця (юридичної особи-нерезидента). У цьому листі необхідно зазначити, в тому числі й
 • списки українського та іноземного персоналу в Україні;
 • легалізоване згідно з вимогами законодавства України доручення про надання повноважень представляти виконавця (юридичну особу-нерезидента) в Україні, в якому зазначається назва проєкту (програми) МТД.

Секретаріат Кабінету Міністрів України розглядає подані документи протягом 10 робочих днів від дня їхнього надходження та приймає рішення щодо акредитації виконавця проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги (юридичної особи-нерезидента).

В акредитації може бути відмовлено у разі:

 • невідповідності поданих документів вимогам законодавства;
 • виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

Якщо прийнято рішення про акредитацію виконавця проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги (юридичної особи-нерезидента), йому видається свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи-нерезидента) проєкту (програми міжнародної технічної допомоги.

Свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи-нерезидента) проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги видається на строк дії договору (контракту) або проєкту (програми) МТД.

Всі новини