1. Home
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Реформування «зеленого» тарифу
8 Липня, 2015

Реформування «зеленого» тарифу

4 червня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії». Цей Закон змінює порядок визначення розміру «зеленого» тарифу, скасовує вимогу щодо місцевої складової та, натомість, визначає умови встановлення відповідної надбавки до «зеленого» тарифу у випадку використання обладнання українського виробництва. Закон передано на підпис Президенту, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Основні нововведення

«Зелений» тариф і надалі зафіксований в євро до 2030 року, а його розмір визначається шляхом множення роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року (0,5846 грн. – на той час 0,05385 євро) на відповідний коефіцієнт «зеленого» тарифу, що визначений для кожного виду альтернативного джерела енергії. Щоправда тепер Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, буде здійснювати перерахування «зеленого» тарифу в національну валюту України за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України щоквартально (раніше перерахунок здійснювався щомісяця). Оплачуватися за «зеленим» тарифом буде вся вироблена електроенергія за винятком обсягів на власні потреби.

Передбачена можливість встановлення домогосподарствами не тільки сонячних, а й вітрових генеруючих установок потужністю до 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про користування електричною енергією.

Вводиться «зелений» тариф за електроенергію, вироблену з геотермальної енергії.

Розмір «зеленого» тарифу

Розмір «зеленого» тарифу і надалі залежить від дати введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики, в тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії. При цьому підтвердженням факту та дати введення в експлуатацію є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрована відповідно до законодавства декларація про готовність об’єкта до експлуатації.

Знижено розмір «зеленого» тарифу для сонячних електростанцій промислового призначення. Зниження відбулось, в основному, за рахунок відміни застосування тарифного коефіцієнта (1,8), що застосовується для пікового періоду часу.

Розмір «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої вітроелектростанціями, не змінився і надалі залежить від одиничної встановленої потужності вітроустановок.

Збільшено «зелений» тариф для електростанцій, що виробляють електроенергію з біогазу та біомаси. При цьому законодавець визначив біомасу як невикопну біологічно відновлювану речовину органічного походження, що здатна до біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та залишків лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства та технологічно пов’язаних з ними галузей промисловості, а також складову промислових або побутових відходів, що здатна до біологічного розкладу.

За рахунок збільшення коефіцієнта «зеленого» тарифу суттєво підвищено розмір «зеленого» тарифу за електроенергію, вироблену гідроелектростанціями.

Встановлено такі розміри «зеленого» тарифу (в євро):

Вид

Потужність (кВт) Дата введення в експлуатацію
    01.07.-31.12.2015 2016 2017 –     2019 2020 – 2024

2025 – 2029

Наземна сонячна електростанція

0,1696

0,1599 0,1502 0,1352

0,1201

Сонячна електростанція на дахах/фасадах

0,1804

0,1723 0,1637 0,1475

0,1309

Вітрова електростанція

<600

0,0582 0,0517

0,0452

600-2000

0,0679 0,0603

0,0528

>2000

0,1018 0,0905

0,0792

Біомаса

0,1239

0,1115

0,0991

Біогаз

0,1239

0,1115

0,0991

Гідро-електростанція

<200

0,1745 0,1572

0,1395

200-1000

0,1395 0,1255

0,1115

1000-10000

0,1045 0,0942

0,0835

Геотермальна енергія

0,1502

0,1352

0,1201

Сонячна станція приватного домогосподарства

<30

0,2003 0,1901 0,1809 0,1626

0,1449

Вітрова станція приватного домогосподарства

<30

0,1163 0,1045

0,0932

Надбавка до «зеленого» тарифу у разі використання обладнання українського виробництва

Закон скасовує вимогу щодо розміру місцевої складової. Тепер використання обладнання українського виробництва буде стимулюватись шляхом встановлення відповідної надбавки до «зеленого» тарифу (на весь строк його дії), за умови введення об’єктів електроенергетики (черг будівництва електричних станцій, пускових комплексів) в експлуатацію в період з 01.07.2015 до 31.12.2024. Щоправда, така надбавка до «зеленого» тарифу не розповсюджується на об’єкти електроенергетики приватних домогосподарств.

Якщо рівень використання обладнання українського виробництва складає щонайменше 30%, розмір надбавки до «зеленого» тарифу становитиме 5%. У випадку, якщо рівень використання обладнання українського виробництва складає щонайменше 50%, розмір надбавки до «зеленого» тарифу становитиме 10%. Закон передбачає перелік обладнання, при використанні якого може застосовуватись надбавка до «зеленого» тарифу.

Всі новини