1. Home
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Новий антимонопольний механізм контролю у сфері M&A
Лютий 4, 2016

Новий антимонопольний механізм контролю у сфері M&A

26 січня 2016 року Верховна Рада України внесла зміни до Закону України «Про захист економічної конкуренції», збільшивши порогові показники для економічної концентрації, здійснення якої потребує попереднього дозволу Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Передумови даних змін

Встановлені ще на початку 2000-х років порогові показники та процедури застаріли і не відповідали потребам сьогодення в частині забезпечення ефективного балансу між необхідністю здійснення попереднього контролю за економічними концентраціями з метою запобігання обмеженню конкуренції та монополізації товарних ринків з одного боку та тими витратами і адміністративними обмеженнями, які створює для бізнесу така процедура попереднього контролю, з іншого боку.

Необхідність зміни існуючих підходів здійснення контролю за економічними концентраціями була зумовлена також необхідністю імплементації положень Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Підвищено порогові показники концентрації суб’єктів господарювання

Для досягнення зазначеної мети Закон передбачає:

• підвищення порогових показників, при перевищенні яких необхідним є отримання відповідного дозволу на економічну концентрацію;
• запровадження більш гнучких, швидких та спрощених процедур отримання попереднього дозволу на економічну концентрацію.

Для цього Закон передбачає запровадження дворівневої моделі контролю за економічними концентраціями:

1. перший рівень спрямований на контроль за концентраціями за участю великих українських компаній, чий сукупний оборот або вартість активів в Україні та світі перевищує 30 млн. євро і при цьому сукупний річний оборот або сумарна вартість активів принаймні двох з учасників концентрації в Україні перевищує 4 млн. євро;

2. другий рівень спрямований на контроль за концентраціями, що полягають у придбанні компаніями, чий світовий оборот перевищує 100 млн. євро, українських підприємств, показник обсягу реалізації товарів яких перевищує еквівалент 8 млн. євро в Україні (вартість активів при цьому до уваги не береться).

Залишаються у сфері попереднього державного контролю випадки економічної концентрації суб’єктів господарювання за участю великих іноземних інвесторів, які завдяки відкритості та незначному розміру українських ринків легко можуть увійти на ринки на території України саме через поглинання українських компаній, що може призвести до суттєвого обмеження конкуренції чи навіть монополізації цих ринків. Іншою пов’язаною з цим проблемою є проблема економічних концентрацій за участю офшорних компаній, у тому числі під час економічних концентрацій при приватизації державних підприємств, особливо стратегічних та тих, які мають суттєве значення для функціонування ринків.

У зв’язку з цим Закон передбачає норму, згідно з якою економічна концентрація, учасником якої є іноземний суб’єкт господарювання та суб’єкт господарювання, що здійснює свою діяльність в Україні, потребуватиме одержання попереднього дозволу АМКУ, якщо показник обсягу реалізації товарів учасника економічної концентрації в Україні перевищує еквівалент 8 млн. євро, а світовий оборот іноземної компанії перевищує 100 млн. євро. Враховуючи одночасне запровадження спрощеної скороченої процедури розгляду таких концентрацій та встановлення порогових показників на такому високому рівні, цей підхід дозволяє, з одного боку, запобігти можливому обмеженню конкуренції внаслідок поглинання потужних українських підприємств їх іноземними конкурентами або внаслідок скуповування українських підприємств, що діють на одному ринку, офшорними компаніями, а з другого боку – покращити умови для залучення іноземних інвестицій, вивільнивши з під адміністративних процедур попереднього контролю незначні, як для транснаціонального рівня, економічні концентрації.

Закон виключив такий пороговий показник, як ринкова частка учасників концентрації (дотепер – 35% на товарному ринку), як такий, що вважається одним з найбільш неефективних для практичного застосування показників в механізмі контролю за концентраціями і який породжує високий рівень правової невизначеності для суб’єктів господарювання.

Спрощена скорочена процедура попереднього контролю

Для цілої низки випадків економічних концентрацій, які в силу характеристики ринків чи ринкових позицій учасників концентрації не викликають занепокоєння щодо їх негативного впливу на конкуренцію на ринках в Україні (включаючи концентрації за участю іноземних компаній), передбачається запровадити спрощену скорочену процедуру попереднього контролю, подібно до тієї, що передбачена Регламентом Ради (ЄС) №139/2004 щодо контролю за концентрацією суб’єктів господарювання. Зокрема, така процедура передбачає запровадження мінімально необхідного обсягу інформації, необхідного для підтвердження існування обставин для застосування спрощеної процедури, та скорочений строк самої процедури – лише 25 днів (дотепер цей строк складав 45 днів).

Передбачається застосування скороченої процедури в першу чергу у випадку здійснення економічних концентрацій за участю іноземних компаній, коли ринкові частки учасників концентрації не є значними або коли економічна концентрація здійснюється на різних товарних ринках.

Іншою важливою складовою забезпечення ефективності спрощеної та загальної процедури є закріплення обов’язку Антимонопольного комітету України проводити за зверненням учасників концентрації попередні консультації з метою підвищення правової визначеності щодо інформації та документів, що є необхідними для подання заяви у відповідному випадку концентрації, а також своєчасне врегулювання можливих недоліків заяви після її подання.

Зберігається норма, згідно з якою у разі, якщо протягом строку розгляду заяви органи Антимонопольного комітету України не розпочали розгляд справи про узгоджені дії чи економічну концентрацію, рішення про надання дозволу вважається автоматично прийнятим. Визначати випадки, коли застосовується той або інший процедурний режим, буде Антимонопольний комітет України.

Підвищено розмір плати за розгляд заяви

Закон також передбачає підвищення в середньому в чотири рази розміру плати за подання заяв про надання дозволу на концентрацію та узгоджені дії. Дана плата має на меті компенсування витрат, пов’язаних із розглядом поданих заяв, а її розмір не змінювався з 2002 року.

Закон направлено на підпис Президенту України. Із високою ймовірністю Закон буде підписаний найближчим часом та набере чинності у квітні 2016 року.

Після остаточного набуття чинності цим Законом компанія DLF attorneys-at-law планує широке висвітлення новоприйнятих питань антимонопольного законодавства у сфері поглинань із детальною презентацією запроваджених умов для одержання дозволу на концентрацію та відповідних процедур.

Всі новини