1. Home
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Наслідки зменшення кворуму в ТОВ
Квітень 2, 2016

Наслідки зменшення кворуму в ТОВ

Парламент України вніс зміни до Закону України «Про господарські товариства» (Закон) щодо зменшення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) із 60% до 50%. Дані зміни покликані зменшити зловживання міноритарних учасників товариств, які володіють блокуючою часткою статутного капіталу та зловживають своїми правами учасників, не дозволяючи товариству проводити загальні збори та приймати відповідні ключові рішення. Зміни набрали чинності 13 грудня 2015 року.

Таким чином, учасник товариства, який володіє 50% + 1 голосом, може самостійно скликати і проводити загальні збори, а також вирішувати більшість питань господарської діяльності товариства одноосібно. Відповідно, власник 49% голосів не матиме можливостей впливати своєю неявкою на збори і блокувати прийняття рішень.

Доцільно врахувати наслідки застосовування таких змін на практиці, зокрема шляхом порівняння подібних механізмів, які діють в акціонерних товариствах (АТ) та ТОВ.

Кворум в АТ

Щодо АТ аналогічна норма про 50-ти відсотковий кворум загальних зборів почала діяти ще з 27 березня 2015 року. Однак, зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» (Закон про АТ) та Закону щодо зменшення кворуму вищого органу товариства мають різні правові наслідки для вже зареєстрованих АТ та ТОВ.

Статути усіх АТ, до приведення їх у відповідність із Законом про АТ, застосовуються в частині, що не суперечить положенням Закону про АТ. Іншими словами, якщо у статуті АТ зазначено про те, що загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 60% голосуючих акцій, то такий статут може застосовуватися до приведення його у відповідність до Закону про АТ, тільки в частині, що не суперечить Закону про АТ, тобто застосовуватись у цьому випадку має норма Закону про АТ, яка встановлює кворум у розмірі 50 % + 1 акція.

Кворум у ТОВ

Дещо інші наслідки даних змін відбуваються щодо ТОВ. Так, статути усіх ТОВ, до приведення їх у відповідність до Закону, застосовуються в частині, що не суперечить Закону, але у той же час учасники мають право передбачати іншу кількість голосів для встановлення кворуму. Тобто норми Закону застосовуються лише якщо інше не передбачено в статуті. Початок обов’язкової дії зменшеного кворуму у 50% + 1 голос Закон пов’язує виключно із моментом внесення відповідних змін до статуту. При цьому, Закон не передбачає жодних наслідків чи санкцій у разі, якщо такі зміни до статуту внесені не будуть.

Необхідно також зауважити, що обов’язок щодо внесення відповідних змін до статутів існує лише відносно тих ТОВ, у статутному капіталі яких є державна частка.

Варіанти розвитку корпоративних відносин

Таким чином, наразі нові зміни моделюють наступні основні варіанти розвитку корпоративних відносин у ТОВ:

  1. Все лишається так, як було до прийняття змін;
  2. Учасники ТОВ зменшують за власним бажанням процент кворуму чинності загальних зборів;
  3. При створенні нових ТОВ з’являється можливість зменшити вплив міноритарних власників, які сукупно володіють 49% чи менше голосів, з метою недопущення блокування проведення загальних зборів та таким чином неприйняття важливих рішень для ТОВ.
Альтернативний підхід

Окрім цього, існує також альтернативний підхід, спрямований на захист від недобросовісних дій міноритарія, який блокує загальні збори. Такий підхід застосовується на підставі наступної правової позиції.

Ухвалені зміни до Закону запроваджують нову планку, при досягненні якої загальні збори є правомочними, а тому визначає необхідність приведення статутів ТОВ у відповідність до нових вимог Закону. При цьому, Закон дозволяє учасникам відходити від встановленої межі, однак із відповідним визначенням цього у статуті. Це дозволяє зробити висновок, що Закон покладає на учасників ТОВ обов’язок скликати загальні збори та прийняти рішення щодо оновлення/залишення без змін кворуму, за якого загальні збори визнаються правомочними.

Всі новини