1. Home
 2. /
 3. Новини
 4. /
 5. Е-резидентство в Україні: правові та податкові аспекти
2 Березня, 2023

Е-резидентство в Україні: правові та податкові аспекти

Закон про е-резидентство
1. Статус е-резидента в Україні
1.1.Набуття статусу e-резидента в Україні
1.2. Хто не може бути е-резидентами України
1.3. Скасування статусу е-резидента в Україні
2. Державна реєстрація ФОП
3. Оподаткування е-резидента в Україні
3.1. Податковий облік е-резидента
3.2. Спрощена система оподаткування е-резидентів
3.3. Ставка ЄП для е-резидентів
3.4. Утримання ЄП з е-резидента
3.5. Зняття з обліку е-резидента України

 

26 жовтня 2022 року Президент підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів» (далі – Закон). Закон набере чинності 1 квітня 2023 року.

Фізичні особи-іноземці отримають можливість ставати електронними резидентами України (далі по тексту – е-резидентами), реєструватися як фізичні особи-підприємці (надалі – ФОП) в Україні та сплачувати єдиний податок (надалі – ЄП) за спрощеною системою оподаткування за ставкою 5% з доходів до 7 850 500 грн..

Усі етапи реєстрації відбуватимуться в електронному вигляді, навіть відкрити рахунок у банку в Україні можна буде дистанційно. Більше того, банк стане для е-резидента податковим агентом, тобто саме на банк покладатиметься обов’язок з утримання та сплати податків е-резидента.

Отже е-резидентство може бути привабливим завдяки своїй простоті, прозорості, доступності в он-лайн-режимі для фізичних осіб, насамперед, для ІТ-спеціалістів та консультантів, які хочуть сплачувати податки за відносно низькою ставкою, якою користуються звичайні резиденти України, у той же час фактично не перебуваючи в Україні.

1. Статус е-резидента в Україні

1.1. Набуття статусу e-резидента в Україні

До Податкового кодексу України вводиться поняття е-резидента, під яким визначається іноземець, який відповідає наступним критеріям:

 • досяг 18-річного віку;
 • не є податковим резидентом України;
 • отримав відповідні кваліфіковані електронні довірчі послуги та
 • інформація про якого внесена до інформаційної системи «Е-резидент».

Іноземець має право набути статус е-резидента після проходження таких етапів:

 • подання заяви про набуття статусу е-резидента через інформаційну систему «Е-резидент» (наразі перебуває у процесі розробки), яка є складовою частиною Єдиного державного веб-порталу електронних послуг;
 • ідентифікації;
 • надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Кабінет Міністрів України визначає:

 • Порядок набуття та скасування статусу е-резидента, ідентифікації осіб, які мають намір набути статус е-резидента, та надання їм доступу до кваліфікованих електронних довірчих послуг;
 • Порядок формування та ведення інформаційної системи «Е-резидент» та доступу до неї податкових органів і податкових агентів платників ЄП.

Перелік держав, громадяни або резиденти яких можуть набути статус е-резидента, встановлює Міністерство цифрової трансформації (далі – Мінцифри), за погодженням із Мінфіном, у порядку, що його визначає Кабінет Міністрів України.

Усі перелічені нормативно-правові акти наразі ще не прийнято.

1.2. Хто не може бути е-резидентами України

Не можуть бути е-резидентами:

 • громадяни України;
 • іноземці, які мають право на постійне проживання в Україні чи є податковими резидентами України;
 • особи без громадянства;
 • особи, які отримують доходи з джерелом походження з України за товари, роботи, послуги (крім пасивних доходів);
 • особи, які є громадянами (підданими), резидентами або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держави (юрисдикції), не включені до Переліку держав, громадяни або резиденти яких можуть набути статус е-резидента.

До Переліку держав, громадяни або резиденти яких можуть набути статус е-резидента, не може бути включена держава:

 • визнана державою-агресором та/або державою-окупантом щодо України;
 • включена до «чорного списку» або «сірого списку» FATF;
 • визначена Європейською комісією як країна із слабкими режимами запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

1.3. Скасування статусу е-резидента в Україні

Підставами для скасування статусу е-резидента є:

а) подання іноземцем заяви про скасування статусу е-резидента за власним бажанням;

б) анулювання статусу е-резидента на підставі рішення Мінцифри, у разі отримання інформації про:

 • смерть особи, визнання її безвісно відсутньою;
 • обмеження цивільної дієздатності особи або визнання її недієздатною;
 • невідповідність особи вимогам, переліченим у пункті 1.2. вище;

в) закінчення строку дії документа про відповідність засобу кваліфікованого електронного підпису або позитивного експертного висновку за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації засобу кваліфікованого електронного підпису, який використовує е-резидент. Скасування статусу відбуватиметься за умови, що е-резидент протягом 1 місяця з дня завершення строку дії відповідного документа не здійснить отримання нового.

2. Державна реєстрація ФОП

Е-резидент для державної реєстрації як ФОП подає заяву в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Необхідною умовою для цього є підписання заявником заяви з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Порядок подачі заяви визначає Міністерство юстиції України та Мінцифри.

Документом, що посвідчує особу е- резидента, є паспортний документ для виїзду за кордон.

3. Оподаткування е-резидента в Україні

3.1. Податковий облік е-резидента

Взяття на облік е-резидента здійснює податковий орган на підставі відомостей, отриманих від інформаційної системи «Е-резидент».

Реєстрацію е-резидентів платниками ЄП 3-ї групи (яка передбачає спрощений режим оподаткування для фізичних осіб за ставкою 5% з річного доходу до 7 850 500 грн.) здійснює контролюючий орган протягом 2 робочих днів із дати отримання від державного реєстратора відомостей про реєстрацію е-резидента як ФОП.

Е-резиденти, зареєстровані у встановленому порядку як ФОП, вважаються платниками ЄП із дня їхньої державної реєстрації без необхідності подання заяви про обрання спрощеної системи оподаткування.

Листування податкових органів з платниками податків, що набули статусу е-резидента, здійснюється виключно засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

3.2. Спрощена система оподаткування е-резидентів

Щоб підпадати під спрощену систему оподаткування 3-ї групи протягом календарного року е-резиденти, які зареєструвалися як ФОП та здійснюють господарську діяльність з надання послуг, виробництва та/або продажу товарів виключно на користь нерезидентів України, повинні відповідати сукупності таких критеріїв:

 • не використовувати працю найманих осіб – громадян або резидентів України;
 • не отримувати доходи з джерелом походження з України, крім пасивних доходів;
 • обсяг їхнього доходу не перевищує 1 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, що наразі становить 7 850 500 грн. .

Податковим (звітним) періодом для платників ЄП 3-Ї групи та податкових агентів платників ЄП 3-Ї групи – е-резидентів є календарний квартал.

3.3. Ставка ЄП для е-резидентів

Для е-резидентів ставка ЄП встановлюється в розмірі 5% доходу (із включенням ПДВ до складу ЄП).

У разі перевищення вказаного ліміту обсягу доходу ставка ЄП становить 15%.

3.4. Утримання ЄП з е-резидента

Для платника ЄП 3-ї групи, що є е-резидентом, податковим агентом є український банк, у якому е-резидент відкрив поточний рахунок.

Е-резидент має право відкрити поточний рахунок онлайн, а саме виключно через інформаційну систему «Е-резидент» в одному самостійно обраному українському банку, доступному для вибору в інформаційній системі «Е-резидент».

Банк зобов’язаний надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунку платника ЄП 3-ї групи – е-резидентом до контролюючого органу, у якому такий е-резидент обліковується як платник податків, у день відкриття/закриття рахунку.

Український банк – податковий агент е-резидента під час зарахування коштів на поточний рахунок такого платника зобов’язаний утримувати податок із суми зарахування за рахунок таких коштів і перерахувати податок до державного бюджету України протягом наступних 2 робочих днів.

У разі зарахування на поточний рахунок е-резидента іноземної валюти відповідний податок перераховується податковим агентом (українським банком) у гривню за курсом валюти. Для цілей визначення податкових зобов’язань зі сплати податків і зборів застосовується офіційний курс валюти України до іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на 0 годин дня виникнення (визначення) податкових зобов’язань.

3.5. Зняття з обліку е-резидента України

У разі отримання інформації про втрату статусу е-резидента особи податковий орган автоматично здійснює зняття з обліку такої особи як е-резидента.

Всі новини