1. Головна
 2. /
 3. Новини
 4. /
 5. Актуальні обмеження НБУ на валютному ринку

Квітень 4, 2016

Актуальні обмеження НБУ на валютному ринку

5 березня 2016 року набрала чинності Постанова Правління Національного банку України «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» № 140 від 3 березня 2016 року, яка продовжує дію низки обмежень на валютному ринку України. Водночас, Постанова № 140 вносить певні зміни до деяких обмежувальних заходів, спрямованих на стабілізацію ситуації на валютному ринку України. Постанова діятиме до 9 червня 2016 року.

НБУ постановив збільшити обсяг видачі банками готівкових коштів через каси та банкомати в межах до 500 000 гривень протягом одного банківського дня на одного клієнта. Винятком є виплата зарплат, витрати на відрядження, соціальні виплати і виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Банкам і надалі заборонено продавати іноземну валюту клієнтам (крім фізичних осіб), які мають кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних і депозитних рахунках у цьому або в інших банках. Щоправда, зазначена заборона не поширюється на випадки, коли загальна сума коштів на валютних рахунках клієнта менша ніж 25 000 доларів США. При цьому не враховуються кошти на рахунках клієнта, майнові права на які надані в заставу, кошти на рахунках у банках, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або які знаходяться в процесі ліквідації, кошти на рахунках клієнта, на які накладено арешт, а також кошти, що були розміщені на депозитних рахунках до 3 березня 2015 року включно.

Зберігається вимога щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України 75% надходжень в іноземній валюті з-за кордону на користь юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв). При цьому не підлягають обов’язковому продажу надходження в іноземній валютні:

 • за кредитами, що надаються резиденту-позичальнику шляхом сплати іноземним кредитором коштів за зобов’язаннями цього резидента перед нерезидентом-експортером згідно з зовнішньоекономічним договором без зарахування кредитних коштів на рахунок резидента в уповноваженому банку, за умови, що такий кредит надається за участю іноземного експортно-кредитного агентства;
 • що надійшли як гарантійний внесок участі нерезидента в торгах із приватизації державного майна на рахунки організатора таких торгів, а також у вигляді грошового забезпечення пропозиції конкурсних торгів з метою участі нерезидента в конкурсних торгах під час здійснення державних закупівель;
 • що надійшли як благодійна допомога на користь її набувачів.

Як і раніше, резидентам заборонено погашати кредити, позики (серед інших, фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами до настання строку, передбаченого такими договорами. Зазначене обмеження поширюється як на основну суму кредиту (позики), так і виплату відсотків за такими договорами. НБУ не здійснює реєстрацію змін до договорів кредиту (позики) від нерезидентів, що стосуються скорочення строків виконання зобов’язань резидентів-позичальників за такими договорами або їх дострокового виконання.

Вимоги НБУ щодо проведення реєстрації змін до договорів про залучення резидентом кредиту чи позики в іноземній валюті від нерезидента не поширюються на випадки дострокового погашення кредитів, позик:

 • за рахунок коштів, що залучаються резидентом-позичальником за іншим кредитним договором (договором позики) з нерезидентом, якщо новий договір передбачає більш пізній строк виконання зобов’язань позичальника з повернення цих коштів порівняно з умовами попереднього кредитного договору (договору позики) та ці кошти не використовуються позичальником на будь-які інші цілі, крім дострокового виконання власних зобов’язань за попереднім договором та купівлі іноземної валюти за гривні із зазначеною метою;
 • на користь міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;
 • у сумі коштів, що відповідає частці такого кредиту, позики, що надана за участю іноземного експортно-кредитного агентства.

НБУ продовжив також дію заборони, зокрема, на:

 • купівлю іноземної валюти з метою проведення операцій із повернення дивідендів іноземному інвесторові за кордон;
 • купівлю іноземної валюти з метою повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу корпоративних прав юридичних осіб, що не оформлені акціями, зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу з господарських товариств іноземних інвесторів;
 • купівлю іноземної валюти з метою повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу цінних паперів українських емітентів (крім випадків продажу боргових цінних паперів на фондових біржах);
 • переказ фізичними особами іноземної валюти за кордон за поточними валютними неторговельними операціями без підтверджувальних документів. Гранична сума видачі складає 15 000 гривень на день. Це обмеження не поширюється на перекази коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні;
 • продаж готівкової іноземної валюти одній особі в одній банківській установі на суму понад 6 000 гривень на день.

Видача готівкових коштів у межах України за електронними платіжними засобами здійснюється виключно в гривнях.

Постанова № 140 також забороняє уповноваженим банкам здійснювати за дорученням резидентів купівлю іноземної валюти за операціями імпорту продукції, митне оформлення якої було проведено до 1 січня 2015 року, якщо відбулася заміна боржника та / або кредитора в зобов’язанні. Такі зобов’язання виконуватимуться резидентами за рахунок їх власних коштів в іноземній валюті.
Відповідно до Постанови № 140, забороняється купівля, перерахування іноземної валюти, крім операцій юридичних осіб, що здійснюються на підставі індивідуальних ліцензій НБУ, за умови, що загальна сума цих операцій у межах однієї індивідуальної ліцензії протягом одного календарного місяця не перевищує 50 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату переказу).

Крім цього, положення Постанови № 140 передбачають, що розрахунки за операціями з експорту й імпорту товарів, визначених у статтях 1 та 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», і надалі здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.
Облікова ставка НБУ залишається на рівні 22% річних.

Всі новини