1. Home
  2. /
  3. Новости
  4. /
  5. Запровадження податкового компромісу
2 февраля, 2015

Запровадження податкового компромісу

17 січня 2015 року набрав чинності Закон № 63-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу».

Умови застосування

Закон визначає умови звільнення від відповідальності платників податків і їх посадових осіб за заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість. Податковий компроміс застосовується до правовідносин, які виникли до 1 квітня 2014 року.

Основний принцип податкового компромісу полягає в поданні уточнюючих звітів щодо податкових зобов’язань з податку на прибуток та податку на додану вартість. Варто відзначити, що таке уточнення не враховується при визначенні розміру податкових зобов’язань контрагентів платника податків.

У випадку застосування процедури податкового компромісу платник податків сплачує 5% від задекларованого заниженого податкового зобов’язання, в той час як решта податкового зобов’язання в розмірі 95% вважається погашеною. При цьому штрафні санкції не застосовуються, а пеня не нараховується.

Якщо платник податків подає уточнюючий розрахунок за періоди, коли не проводилась документальна перевірка, то це може бути підставою для проведення позапланової перевірки. Документальна позапланова перевірка проводиться виключно з питань, які стосуються витрат, що їх враховують при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств чи суми завищення податкового кредиту з податку на додану вартість, у межах процедури досягнення податкового компромісу.

У разі якщо платник податків розпочинає процедуру адміністративного або судового оскарження податкового повідомлення-рішення, прийнятого контролюючим органом за результатами документальної позапланової перевірки, податковий компроміс не застосовується.

Податковий компроміс вважається досягнутим після сплати платником податків узгоджених податкових зобов’язань.

Строки

На досягнення податкового компромісу Закон встановлює строк 70 календарних днів з моменту подання уточнюючого розрахунку.

Платники податків мають право ініціювати застосування податкового компромісу протягом 90 календарних днів з моменту набрання законом чинності. Тобто кінцевий строк для ініціювання податкового компромісу закінчується 16 квітня 2015 року.

Звільнення від відповідальності

Посадові особи платників податків не будуть притягуватись до адміністративної чи кримінальної відповідальності за заниження податкових зобов’язань, якщо досягнуто податкового компромісу.

Все новости