ПРАКТИКИ

ЗНАННЯ МОВ

українська, російська, німецька

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Андрій Карпа вже більше десяти років консультує підприємства з питань трудового та корпоративного права, а також із питань вирішення спорів у судовому порядку.

Андрій спеціалізується на проблематиці трудового права, а саме на розробленні трудових договорів (зокрема з працівниками керівної ланки) та посадових інструкцій, юридичному супроводі на етапі скорочення штату працівників і представництві інтересів клієнтів у трудових спорах. Він консультує як самі підприємства, так і керівників вищої ланки.

В галузі корпоративного права Андрій займається розробкою й узгодженням статутів товариств, організацією та проведенням загальних зборів учасників / акціонерів, консультує з питань захисту прав акціонерів й учасників товариства, надає комплексну юридичну підтримку в здійсненні реорганізації та реструктуризації бізнесу, зокрема під час збільшення / зменшення статутного капіталу компанії, емісії акцій тощо.

Андрій Карпа допомагає клієнтам у вирішенні корпоративних спорів. При цьому він детально аналізує правомірність скликання загальних зборів, відповідність договорів купівлі-продажу часток / акцій товариства вимогам законодавства, а також можливість оскарження рішень загальних зборів у судовому порядку.

Андрій має великий практичний досвід із розроблення та узгодження умов різних видів договорів, зокрема договорів франчайзингу, оренди, дистриб’юторські та комісійні договори.

Окремо слід згадати спеціалізацію Андрія в галузі митного права, насамперед, при митному оформленні товарів та вирішенні спорів із митними органами.

ДОСВІД

  • консультування німецького виробника будівельного устаткування та матеріалів щодо постачання та монтажу обладнання на заводі з виробництва залізобетонних конструкцій в Україні;
  • консультування німецької торгової мережі з продажу чайних напоїв із питань ліцензійного права та приведення договору франчайзингу торгової мережі у відповідність до норм українського законодавства;
  • консультування одного зі світових лідерів на ринку електроніки з питань визначення повноважень керівника українського дочірнього підприємства;
  • консультування міжнародної транспортно-експедиторської компанії з питань скорочення штату працівників і закриття дочірніх товариств в Україні;
  • консультування німецького виробника харчових добавок з питань створення представництва в Україні та продажу в Україні харчових та дієтичних добавок;
  • представництво інтересів німецького виробника елітних меблів з питань стягнення заборгованості з українських контрагентів;
  • консультування польського виробника парфумів з питань створення та організації бізнесу в Україні;
  • представництво інтересів італійського виробника пумпового обладнання з питань стягнення заборгованості з українських контрагентів;
  • консультування німецької ІТ-компанії при організації своєї господарської діяльності та відкриття української дочірньої компанії на території України

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

Андрій Карпа закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка.

2003-2012 – юрист і керівник юридичного департаменту компанії «Хімекс»; 2012-2013 – юрист в юридичній компанії «БНТ та Партнери»; з 2014 року юрист в юридичній фірмі DLF attorneys-at-law.

Назад